اطلاعات و نحوه اخذ ویزای سنگاپور

مدارک لازم برای اخذ ویزای کشور سنگاپور

ویزای سنگاپور

اسکن از صفحه اول و صفحه مشخصات گذرنامه

یک قطعه عکس 43، رنگی، زمینه سفید، کاملاً از رو به رو، بدون لبخند وعینک