جوایز باشگاه مشتریان T&R در سال ۲۰۱۵

T&R

الی گشت ، در راستای برقراری ارتباطی منسجم و صمیمی با مشتریان خود، به صورت پیوسته خدمات باشگاه مشتریان Tour & Rewards خود را ارتقا می دهد و آنها را به روز رسانی می کند. یکی از مهمترین خدمات تشویقی که باشگاه مشتریان Tour & Rewards به کانتر های آژانس های همکار که ساین رزرواسیون الی گشت را دارند، ارائه می دهد، جوایزی است که بر اساس میزان فروش کانترها به آنها تعلق می گیرد. کانترهای محترم فروش در سال ۲۰۱۵ می توانند معادل اعتبارکسب شده را از تورهای الی گشت و یا جوایز تعیین شده استفاده نمایند و یا معادل ۵۰ درصد از اعتبار خود را در کارت های باشگاه مشتریان خود دریافت نمایند. جوایز ۲۰۱۵ باشگاه مشتریان در جدول زیر آمده است :

چرا نوروز امسال با الی گشت به استانبول سفر کنیم؟
چرا نوروز امسال با الی گشت به استانبول سفر کنیم؟
چطور یک آژانس مسافرتی مناسب انتخاب کنیم؟
چطور یک آژانس مسافرتی مناسب انتخاب کنیم؟
چرا برای سفر به استانبول الی گشت را انتخاب کنیم؟
چرا برای سفر به استانبول الی گشت را انتخاب کنیم؟
چرا با الی گشت به مالزی برویم؟
چرا با الی گشت به مالزی برویم؟

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code