آمیخته های ترفیع و تشویق در جهت ارتقای بازاریابی

marketing-plan

فعالیت های ترفیعی به روش های مختلفی انجام می شود که به مجموعه این روش ها آمیخته ترفیع گفته می شود. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
چگونگی بازاریابی و مدیریت بازار
تعریفی از آمیخته های بازاریابی و برآورد نوع محصول
  • تبلیغات Advertising
  • فروش شخصی Personal Selling
  • پیشبرد فروش Sales Promotion
  • کسب شهرت و محبوبیت Publicity
  • روابط عمومی Public Relations
  • بازاریابی مستقیم  Direct Marketing

تبلیغات ؛ عبارت است از معرفی کالاها توسط نمایندگان فروش سازمان به مشتریان احتمالی .

پیشبرد فروش ، عبارت است از محرک های کوتاه مدتی که برای تشویق به خرید یا فروش کالاها و خدمات مانند جایزه دادن ، نمونه کالا ، کوپن و .. بصورت رایگان مورد استفاده قرار می گیرد.

کسب شهرت و محبوبیت ، عبارت است از ارتباط گسترده برای تحریک تقاضای مشتریان احتمالی که هم اکنون پرداختی برای آن انجام نمی شود و با اتکاء به اعتبار سازمان انجام می شود .

روابط عمومی، عبارت است از تلاش برنامه ریزی شده توسط سازمان به منظور نفوذ در باورها و عقاید خاصی از جامعه. بازاریابی مستقیم، استفاده از پست، تلفن و دیگر ابزارهای ارتباطی غیر شخصی جهت برقراری ارتباط یا درخواست پاسخ و ارائه نظر از مشتریان ویژه و احتمالی آینده .

میزان استفاده از هر کدام از روش های ترفیع و ترکیب و هماهنگ نمودن این روش ها با یکدیگر و سایر آمیخته های بازاریابی از جمله وظایف مهم و حساس مدیران می باشد . نمودار زیر روش های مختلف ترفیع و ارتباط آن ها با آمیخته های بازاریابی و بازار هدف را نشان می دهد .

آمیخته های بازاریابی

ـ تبلیغات محصول

ـ‌ فروش شخصی قیمت

ـ‌ پیشبرد فروش توزیع بازارهدف

ـ حسن شهرت و محبوبیت ترفیع

ـ روابط عمومی

ـ بازاریابی مستقیم

برای رسیدن به بازار هدف هماهنگ نمودن اجزاء با دیگر اجزاء آمیخته بازاریابی ضرورت دارد .

نمونه هایی از اجزاء ترفیع و تشویق

تبلیغات و آگهی ها پیشبرد فروش روابط عمومی فروش حضوری شخصی آگهی های کتبی و شفاهی مسابقات و سرگرمی سخنرانی نمایش حضوری محصول کاتالوگ ها قرعه کشی سمینار ملاقات های فروش نامه های پستی جوایز و هدایا گزارش های سالیانه شرکت مذاکرات تجاری فیلم و نوار نمونه های رایگان انجام امور خیریه و اجتماعی حضور در نمایشگاه ها بروشور و کتابچه ها سررسید نامه و تقویم انتشارات تابلوهای خیابانی روابط اجتماعی تصمیمات اصلی در مورد تهیه برنامه های تبلیغات مدیریت برای ایجاد برنامه آگهی و تبلیغات می باید ۵ تصمیم اصلی زیر را بگیرد :

١.مشخص کردن اهداف

٣. تصمیمات در مورد بودجه آگهی

۴. تصمیمات در مورد پیام

۵. ارزیابی آگهی

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد