بلیط هواپیما

از اجرای استراتژی تا سازماندهی برای اقدام

اجرای استراتژی عبارت است از مجموع فعالیت و انتخاب هایی که برای اجرای یک طرح استراتژیک لازم و ضروری است و اجرای استراتژی فرآیندی است که براساس آن سیاست ها و استراتژی ها با بهره گیری از برنامه ها ، بودجه ها و رویه ها به اجرا در می آیند و عملی می شوند. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
همه ی آنچه از مدیریت استراتژیک باید بدانید
انواع استراتژی و شرایط حاکم بر تصمیم گیری
اجرای استراتژی

اگر چه مرحله اجرای اجرای استراتژی پس از مرحله تدوین استراتژی قرار دارد ، اما بخش کلیدی از فرآیند مدیریت استراتژیک به شمار می رود . تحقیقی که در ۹۳ شرکت از ۵۰۰ شرکت ذکر شده در مجله فورچون به عمل آمد نشان داد که بیش از نیمی از آن شرکت ها ، هنگام اقدام برای اعمال یک استراتژیک با یکی از ده مشکل زیر مواجه شده اند : ۱- اجرای استراتژی کندتر از آنچه پیش بینی شده بود پیش رفته بود . ۲- بروز مشکلات بزرگ غیر مترقبه ۳- هماهنگی فعالیت ها مطلوب نبود ۴- برخی فعالیتهای رقابتی و بحران ها ، توجه مدیران را از اجرای استراتژی منحرف کرده بود ۵- کارکنان درگیر در فرآیند اجرا توانایی لازم را نداشتند . ۶- به کارکنان سطوح پایینتر ، آموزش و راهنمایی کافی ارائه نشده بود ۷- عوامل محیط خارجی غیر قابل کنترل ۸- مدیران بخش ها ف به خوبی کار رهبری و هدایت را انجام می دادند . ۹- فعالیتها و وظایف کلیدی فرآیند اجرا ، ضعیف تعریف شده بودند . ۱۰- سیستم اطلاعاتی نظارت کافی بر فعالیت ما نداشت .

 

جریان استراتژی

بسته به نحوه سازماندهی شرکت و ساختار سازمانی آن ، تنوع گروه مجری استراتژی بیشتر از تنوع گروه طراح استراتژی است. در بیشتر شرکتهای بزرگی که در چند صنعت فعالیت می کنند هر کس در سازمان می تواند اجرای استراتژی را بر عهده بگیرد.

تمام آن کارکنانی که در موفقیت فرآیند اجرای استراتژی ، نقش اساسی دارند ، ممکن است در طراحی استراتژی مشارکت نکرده باشند یا مشارکت کمی داشته باشند . لذا ممکن است از حجم عظیم اطلاعات استفاده شده و فعالیتهای انجام شده در فرآیند طراحی بی خبر باشند . بنابراین اگر به خوبی از تغییرات در مأموریت ، اهداف ، استراتژی ها و سیاستهای شرکت و اهمیت آنها برای سازمان یا شرکت مطلع نشوند و توجیه نگردند در برابر تغییرات مقاومت خواهند کرد.

 

روش طراحی برنامه ها ، بودجه ها و رویه ها

طراحی برنامه ها : برنامه عبارت است از بیان فعالیتها و اقدامات لازم برای اجرای کامل یک طرح ، هدف از یک برنامه ، نزدیک تر کردن استراتژی به واقعیت ها و عملی نمودن آنها است .

طراحی بودجه ها : بودجه ، بیان برنامه های شرکت به زبان پول و دلار است . بعد از طراحی برنامه ، فرآیند بودجه ریزی آغاز می شود . تهیه بودجه آخرین کنترل واقعی است که یک شرکت انجام می دهد تا از ممکن و عملی بودن استراتژی انتخاب شده خود مطمئن گردد . یک استراتژی به ظاهر ایده آل پس از طراحی بودجه ها و محاسبه دقیق هزینه های اجرای آن ، مشخص شد که در عمل غیر قابل اجراست .

طراحی رویه های جدید : رویه ها که گاهی آن را رویه های عملیاتی استاندارد (SOP ) نیز می نامند یک سیستم یا یک سری قدم های پشت سر هم یا فنونی است که نحوه انجام یک وظیفه یا یک شغل خاص را به تفصیل شرح می دهد . بعد از طراحی برنامه ها و بودجه های شرکت و بخش های آن نوبت به طراحی یا بازنگری رویه ها می رسد . رویه ها به تفصیل ، فعالیتهای مختلف لازم برای تکمیل برنامه های شرکت را شرح می دهند  .

می خواهید مشتریانتان را زیاد کنید؟!
می خواهید مشتریانتان را زیاد کنید؟!
تصمیم گیری استراتژیک چیست؟ انواع و نتایج آن
تصمیم گیری استراتژیک چیست؟ انواع و نتایج آن
انواع برنامه ریزی و نقش آن در رسیدن به اهداف سازمان
انواع برنامه ریزی و نقش آن در رسیدن به اهداف سازمان
رهبری چیست و چه کسی رهبر می شود؟
رهبری چیست و چه کسی رهبر می شود؟