بررسی محیطی سازمان و تجزیه و تحلیل آن

 قبل از اینکه یک سازمان بتواند مرحله تدوین را آغاز کند، باید محیط بیرونی خود را بررسی و پویش کند تا بتواند فرصت و تهدیدهای بالقوه را کشف کند .

همچنین باید محیط داخلی را نیز کاوش کند تا بتواند به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرد . بررسی محیطی عبارت است از نظارت ، ارزیابی و نشر اطلاعات به دست آمده مربوط به محیط های داخلی و خارجی سازمان ، میان افراد کلیدی و مؤثر آن سازمان ، بررسی محیطی همچنین ابزاری است که شرکت از آن برای جلوگیری از شوک های استراتژیک و تضمین سلامتی بلند مدت آن ، بهره می برد . تحقیقات نشان داده است که بیم متغیرهای محیطی و سود شرکت ، رابطه مستقیمی وجود دارد . در ادامه با الی گشت همراه باشئید.

مطالب مرتبط:
توصیه هایی برای سلامت محیط کار
با افراد دروغگو در محیط کار چگونه برخورد کنیم؟!

محیط کاری سازمان

متغیرهای قابل بررسی در محیط خارجی :

هنگام اجرای بررسی محیطی ، مدیران استراتژیک در ابتدا باید از بسیاری از متغیرهای موجود در محیط های کاری و اجتماعی شرکت آگاه و مطلع بشود . محیط اجتماعی شامل نیروهای کلانی است که مستقیماً بر فعالیتهای کوتاه مدت سازمان اثر نمی گذارد بلکه و اغلب بر تصمیم های بلند مدت آن تأثیر می گذارد این عوامل عبارتند از : ۱- عوامل یا نیروهای اقتصادی : که مبادله مواد ، پول ، انرژی و اطلاعات را ممکن می سازند ۲- عوامل یا نیروهای تکنولوژیک : که راه حلهای مشکلات را ارائه می کند ۳- عوامل یا نیروهای سیاسی – حقوقی : که قدرت را توزیع می کنند و قوانین و مقررات محدود کننده و حمایت کننده تهیه و ارائه می کنند . ۴- عوامل یا نیروهای اجتماعی ، فرهنگی : که ارزش ها ، آداب و رسوم جامعه را تنظیم و مرتب می کنند .

محیط کاری شامل آن دسته از عناصر یا گروههایی است که مستقیماً بر شرکت تأثیر می گذارند و خود نیز از آن تأثیر می پذیرند . این گروهها عبارتند از : حکومت ها ، جوامع محلی ، عرضه کنندگان ، رقبا ، مشتریان ، بستانکاران ، کارکنان و اتحادیه های کارگری ، گروههای ذی نفع خاص و اتحادیه های تجاری . محیط کاری یک شرکت را می توان همان صنعتی دانست که شرکت در آن صنعت فعالیت می کند . باید هم بر محیط اجتماعی و هم بر محیط کاری نظارت کرد تا بتوان آن دسته از عوامل استراتژیک را که در موفقیت یا شکست شرکت تأثیر و نقش به سزایی دارند ، کشف و شناسایی نمود.

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد