بلیط هواپیما

تصمیم گیری استراتژیک چیست؟ انواع و نتایج آن

مشخصه و ویژگی بارز مدیریت استراتژیک ، تأکید آن بر اتخاذ تصمیم گیری های استراتژیک است.

هر چه که سازمان بزرگتر و پیچیده تر می شود و هر قدر که محیط نامطمئن تر می گردد ، کار تصمیم گیری دشوارتر و پیچیده تر می شود . ما در یک چارچوب تصمیم گیری استراتژیک را پیشنهاد می کنیم که می تواند به اعضای سازمان در اتخاذ چنین تصمیم های پیچیده و دشوار کمک کند. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
نقش مدیران در تعیین استراتژی های مهم
استراتژی درست در مدیریت احساسات

تصمیم گیری استراتژیک

تصمیم گیری استراتژیک

مشخصه و ویژگی بارز مدیریت استراتژیک ، تأکید آن بر اتخاذ تصمیم گیری های استراتژیک است . هر چه که سازمان بزرگتر و پیچیده تر می شود و هر قدر که محیط نامطمئن تر می گردد ، کار تصمیم گیری دشوارتر و پیچیده تر می شود . ما در یک چارچوب تصمیم گیری استراتژیک را پیشنهاد می کنیم که می تواند به اعضای سازمان در اتخاذ چنین تصمیم های پیچیده و دشوار کمک کند .

 

ویژگی تصمیم های استراتژیک

بر خلاف بسیاری از تصمیم ها ، تصمیم های استراتژیک به آینده بلند مدت کل سازمان مربوط می شود دارای سه ویژگی اساسی و اصلی است .

۱- نادر بودن : تصمیم های استراتژیک اتفاقی هستند و مشخصاً سابقه ای برای پیشگیری و دنبال کردن ندارند .

۲- نتیجه محور بودن : تصمیم های استراتژیک منابع قابل توجهی را جذب می کند و تعهد جدی سازمان را می طلبند .

۳- هدایتگر بودن : تصمیم های استراتژیک را می توان در تصمیم های کم اهمیت تر و انتخاب اقدامات بعدی در سازمان مورد توجه و استفاده قرار داد .

 

سبک های تصمیم گیری استراتژیک مینتز برگ

برخی تصمیم های استراتژیک در یک لحظه توسط فردی ( اغلب یک فرد کار آفرین یا مدیر عامل مقتدر ) که از بینش قوی برخوردار است گرفته می شود . فردی که قادر است به سرعت دیگران را به پیروی و تبعیت از افکارش متقاعد سازد . به نظر می رسد دیگر تصمیم های استراتژیک نشأت گرفته از انتخاب های تدریجی باشد در طول زمان سازمان را به یک سمت بیشتر سوق می دهد . براساس نظر هنری مینتز برگ ، مشخص ترین سبک های تصمیم گیری استراتژیک عبارتند از : کارآفرینی ، تعدیلی ، برنامه ریزی

برای انتخاب هر یک از سبک های تصمیم گیری استراتژیک در شرایط و موقعیت های خاص می توان مباحث و بررسی های خوبی انجام داد البته ما در بیشتر شرایط ، سبک تصمیم گیری استرتژیک « برنامه ریزی » را پیشنهاد می کنیم ؛ زیرا شامل عناصر اساسی و اصلی مدیریت استراتژیک می باشد.

انواع برنامه ریزی و نقش آن در رسیدن به اهداف سازمان
انواع برنامه ریزی و نقش آن در رسیدن به اهداف سازمان
۸ راز یک مدیر موفق!
۸ راز یک مدیر موفق!
رویای کاریتان را با دیگران شریک شوید!
رویای کاریتان را با دیگران شریک شوید!
از اجرای استراتژی تا سازماندهی برای اقدام
از اجرای استراتژی تا سازماندهی برای اقدام