رهنمود هایی برای خلق تبلیغات بیلبوردی مؤثر

یک بیلبورد موفق نظر مخاطب را به خود جلب می کند و در ذهن او باقی می ماند. در زیر به رهنمودهایی برای ایجاد تبلیغات محیطی و طراحی موثر بیلبوردهای تبلیغاتی اشاره می کنیم:

۱٫ بیلبورد را به گونه ای طراحی کنید که واضح باشد و نظر مخالب را به خود جلب کند
خطوط، عکس ها و لوگوهای کوچک به درد تبلیغات در فضای باز نمی خورند. طرح های بزرگ تر در تبلیغات محیطی موثرتر می باشند.

1

۲٫ متن های ساده و کوتاه را انتخاب کنید
مخاطب وقت کوتاهی برای خواندن پیام و جذب شدن به آن دارد. پیام هایی را انتخاب کنید که به راحتی خوانده شود و پیامش به سرعت منتقل شود.

2

۳٫ از فونت هایی استفاده کنید که ضخامت آن ثابت باشد
از سبک نوشتنی که فونت ها در آن ضخیم و نازک می شوند اجتناب کنید. قسمت های نازک از فاصله دور دیده نمی شوند.

3

۴٫ کلمات خیلی به هم نزدیک نباشند
متونی که کلماتش فشرده باشد، از فاصله دور به سختی خوانده می شوند. بیلبورد باید از فاصله دور به راحتی خوانده شود.

4

۵٫ فاصله حروف از یکدیگر معقول باشد
بلند و کوتاه کردن فاصله حروف به شدت در خوانایی مشکل ایجاد می کند. فاصله حروف باید ثابت باشد.

5

۶٫ از تصاویر ساده و برجسته ای استفاده کنید که به سرعت خوانده شوند
اگر مخاطبان چیزی را که به آن نگاه می کنند را تشخیص ندهند، اثرگذاری بیلبورد از بین می رود. در طراحی بیلبورد موثر باید تصاویری انتخاب شود که بیننده را به خود جذب کنند.

6

۷٫ از تصاویر و الگوهای پس زمینه ساده استفاده کنید.
پس زمینه ها با طرح های پیچیده باعث از بین رفتن تمرکز مخاطب نسبت به متن و پیام اصلی می شوند.

7

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد