قیمت گذاری مشتری گرا چیست و چگونه؟

resized-0-99-pric

قیمت میزان هزینهای است که مصرف کنندگان برای مزایای حاصل از داشتن یا استفاده از کالا یا خدمت پرداخت می کنند.

در گذشته رسم بر این بوده است که خریداران و فروشندگان برای تعیین قیمت با هم به چانه زنی و بالاخره طرفین بر سر یک قیمت به توافق می رسیدند . بر این اساس خریداران مختلف بنا بر شدت نیاز و قدرت و مهارت چانه زنی، برای کالایی مشابه قیمتهای متفاوتی می پرداختند. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
با هزینه پایین، کارآفرین شوید
مشتری گرایی و نقش آن در ارتقای کسب و کار

قیمت امروزه اهمیت بیشتری در فعالیت های تجاری دارد قیمت تنها عنصر در آمیخته بازاریابی است که درآمد ایجاد می کند سایر عناصر هزینه زا هستند قیمت گذاری استراتژیک مبحثی جدید در مدیریت آمیخته بازاریابی است.

قیمت گذاری مشتری گرا

قضاوت و تصمیم گیری در مورد مناسب یا نامناسب بودن قیمت هر محصول به عهده مصرف کنندگان است . هنگام تعیین قیمت ، شرکت ها باید ادراکات مشتریان و چگونگی تأثیر این ادراکات را بر تصمیمات خرید در نظر گیرند.

تصمیمات قیمت گذاری مانند دیگر تصمیمات آمیخته بازاریابی باید مشتری گرا باشد.

قیمت گذاری علاوه بر تخصص فنی ، مستلزم مهارت های دیگری است : از جمله قضاوت ها و ارزیابی مناسب و آگاهی کامل از انگیزه های خریداران، کلید قیمت گذاری مؤثر، شناخت خلاقانه خصوصیات خریداران، علت خرید آن ها، و چگونگی تصمیم گیری خرید آنها است درک این نکته که خریداران بر اساس این ابعاد متفاوتند به همان اندازه که در ایجاد محصول، توزیع و ترفیع مهم است، در قیمت گذاری نیز مؤثر است.

قیمت گذاری مشتری گرا به این معناست که بازاریابان نمی توانند یک محصول و یک برنامه بازاریابی طراحی کرده، سپس قیمت را تعیین کنند . قیمت گذاری مؤثر با تجزیه و تحلیل ادراکات مربوط به قیمت و نیازهای مشتریان آغاز می شود.

فرآیند قیمت گذاری

دستیابی به قیمت درست نیاز به بررسی و آزمایش متغیرهای گوناگون مالی و غیرمالی و ارتباط آن ها با عوامل محیطی و نیز قضاوت و تجربه دارد . فرآیند قیمت گذاری شامل ۶ مرحله است که در شکل زیر مشخص شده است:

١. تحلیل وضعیت بازار

٢. شناسائی موانع و محدودیت های قیمت گذاری

٣. تعیین هدف های قیمت گذاری

۴. تحلیل توانمندی سود

۵. تعیین سطوح قیمت اولیه

۶. تعدیل و مدیریت قیمت ها

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد