بلیط هواپیما

مدیر منابع انسانی کیست؟

مدیریت-انسانی

همچون دنیای پویای کسب‌ و کار، ویژگی‌ ها و مهارت ‌های مورد نیاز مدیران منابع انسانی نیز به ‌طور مستمر در حال تغییرند.

به همین منظور مدل شایستگی جدیدی در سال ۲۰۱۲ توسط انجمن مدیریت منابع انسانی (SRHM) معرفی شد که شامل ۹ حوزه اولیه است، در ادامه با الی گشت همراه باشید.

  • تخصص و تجربه در حوزه مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت ارتباطات
  • مشاوره
  • رهبری و راهنمای سازمانی
  • ارتباطات اثربخش
  • اثربخشی جهانی و فرهنگی
  • تجارب اخلاقی
  • فراست در تجارت
  • ارزیابی انتقادی
مطالب مرتبط:
بهترین راه برای استخدام بهترین نیرو
کارمندان توانمند چه محیطی را می‌ پسندند

بنا بر مطالعات انجمن مدیریت منابع انسانی، برخورداری از این خصوصیات جهت فعالیت در حوزه مدیریت منابع انسانی و فارغ از سطح و موقعیت افراد ضروری هستند. تنها تفاوت اصلی در سطح مهارت‌ ها، زیرمجموعه ‌های مهارتی و رفتارهای مربوطه و مورد نیاز هر سطح است.

بر پایه مدل دیو اولریش، استاد تجارت دانشگاه میشیگان، هر مدیر منابع انسانی موفق و ماهر باید خصوصیات زیر را داشته باشد:

یک اجرا کننده استراتژی که جنبه‌ های در حال دگرگونی تجارت را درک می‌ کند؛ عضوی دارای اعتبار که برقرار کننده ارتباطات مورد اعتماد هستند؛ ایجاد کننده ظرفیت ‌ها که ظرفیت‌ های سازمانی را تعریف، بررسی و بوجود می آورد؛ قهرمانان جهش که آغاز کننده و حافظ بقای آن هستند؛ نوآوران نیروی انسانی که به دنبال شیوه‌ های نوین مدیریت منابع انسانی هستند؛ طرفداران تکنولوژی که از آن جهت ارتقای بهره ‌وری مورد استفاده قرار می دهند.

مدیریت منابع انسانی مستلزم طراحی مدلی نوین

«مدیر منابع انسانی دلاور» خصوصیات مدیر منابع انسانی قابل تغییر، نوشته Jason Lauritsen است که پیرامون مسیر پیش ‌روی مدیران منابع انسانی برای تغییر نقش آنان صحبت می کند، به باور نویسنده این مقاله مدل‌ های رهبری منابع انسانی نیازمند تغییرات پایه ای است.

متاسفانه تعداد قابل توجهی از سازمان‌ ها نقش تاکتیکی و اداری را برای مدیران این حوزه در نظر می‌ گیرند و آنان را عهده‌دار مسئولیت کارکنان سازمان می ‌‌کنند، بهترین رویکرد در نظر داشتن نقشی استراتژیک است که بر عملکرد کلی سازمان اثرگذار است.

تکامل مدل مدیریت انسانی

این روزها افزایش مهارت ‌های تجارت بیش از زمان های گذشته در میان مدیران منابع انسانی حائز اهمیت شده است و مسلم است که این امر آنان را در یاری رساندن به سازمان ‌ها در مسیر اجرای استراتژی ‌ها کمک می کند و در مفهوم جهانی به تطبیق‌ پذیری بیشتر، تغییر و ایجاد مهارت‌ ها و خصوصیات جدید در واکنش به دنیای پویا منتهی می‌ شود. اینها همه میزان یادآور اهمیت توسعه مستمر تخصصی است، پیشرفتی که شاید نهایتا به یکی از قابلیت‌ های مهم هر نقشی بدل شود.

 مدیران منابع انسانی نیازمند اشتیاق، هدف و شجاعت هستند

اشتیاق، هدف و شجاعت از جمله خصوصیات مدیران منابع انسانی برای اثرگذاری بیشتر در سازمان هستند. همه این صفات لزوما مهارت ‌های مورد نیاز برای بررسی کارکرد یک مدیر منابع انسانی نخواهند بود، ولی بدون چنین خصوصیاتی نمی ‌توان نحوه ارزیابی و ارزش ‌دهی مدیران منابع انسانی در سازمان را دچار تحول کرد.

به عنوان مثال صفت هدف را در نظر بگیرید. به نظر Lauritsen هدف بسیاری از متخصصان منابع انسانی «عدم تغییر شرایط حال» است. سازمان ‌ها برای حفظ موقعیت رقابتی خود باید از مدیران منابع انسانی و استراتژی ‌های مدیریت استعداد مناسب بهره بگیرند. بدون داشتن هدف مدیران منابع انسانی انگیزه و قدرت مورد نیاز برای حضور در جلسات هیات‌ مدیره را ندارند. مایک گروگان در کتاب شایستگی ‌ها و خصوصیات جدید مدیران منابع انسانی به این موضوع پرداخته است. گروگان به خوبی توانسته است توضیح مناسبی در خصوص برخی از مسائل کلیدی حضور یا عدم حضور مدیران منابع انسانی در جلسات هیات‌ مدیره سازمان ‌ها ارائه کند.

روش های گسترش برند شخصی در شبکه های اجتماعی
روش های گسترش برند شخصی در شبکه های اجتماعی
موافقت نامه حمل ونقل هوایی بین المللی، امضا شده در شیکاگو به تاریخ هفتم دسامبر ۱۹۴۴
موافقت نامه حمل ونقل هوایی بین المللی، امضا شده در شیکاگو به تاریخ هفتم دسامبر ۱۹۴۴
افراد باهوش چگونه راهشان را پیدا می کنند؟
افراد باهوش چگونه راهشان را پیدا می کنند؟
راه ‌هایی برای داشتن پروژه‌های CRM موفق
راه ‌هایی برای داشتن پروژه‌های CRM موفق