مراحل تهیه یک برنامه تبلیغاتی و چگونگی زمان بندی آن

traditional-advertising

در تنظیم برنامه آگهی باید اهداف را بر مبنای تصمیمات قبلی راجع به بازار هدف، موضوع بازار و آمیخته بازاریابی انتخاب نمود. هدف ارتباطی، ایجاد رابطه با مشتریان و مخاطبین است و هدف فروش افزایش سطح فروش شرکت را دنبال می کند . در عین حال اهداف در تهیه و بخش آگهی ها را می توان به صورت آگاه کننده ، ترغیب کردن و یا یادآوری کردن تقسیم بندی نمود. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
روش هایی تاثیرگذار در مسیر برنامه‌های تبلیغاتی شما
مزایا و روش های تبلیغات اینترنتی

تبلیغات آگاه کننده و اطلاع دهنده به منظور انتقال اطلاعات به مخاطبین و مصرف کننده و کمک به آن ها در تصمیم گیری های خرید است. انجام تبلیغات برای آگاه کردن و دادن اطلاعات به اعضاء و دیگر مشتریان در تعاونی های مصرف امری مهم و ضروری می باشد. اطلاع اعضاء از  کالاهای موجود در تعاونی ، قیمت ها و شرایط فروش و .. از جمله خدماتی است که اعضا ء انتظار دارند، تعاونی ها به آن ها ارائه دهند . در ع ین حال تعاونی های مصرف نیز همانط ور که عنوان گردید ،می باید گردش سرمایه خود را افزایش دهند و انجام تبلیغات برای آگاه کردن و دادن اطلاعات در مورد تعاونی ها به مردم سرعت گردش سرمایه افزایش می دهد ، ضمن اینکه با انجام تبلیغات ترغیب کننده می باید میل و انگیزه بیشتری در مشتریان و اعضاء تعاون ی برای خرید بوجود آورد.

یکی از مشکلاتی که در تعدادی از شرکت ها و از جمله تعاونی ها برای پرداختن به فعالیت های تبلیغاتی وجود دارد . عدم درک میزان تأثیر تبلیغات بر فعالیت ها و جبران هزینه های تبلیغات از طریق افزایش فروش ناشی از تبلیغات است . تبلیغات قطعًا هزی نه هائی را در بر دارد اما حاصل و نتیجه تبلیغات می تواند این هزینه ها را جبران نماید. این موضوع در مورد سایر فعالیت های ترفیع نیز صادق است و لازم است درک صحیح در مدیران تعاونی در مورد تبلیغات و فعالیت های ترفیعی بوجود آید.

اختصاص منابع مالی کافی برای فعال یت های ترفیعی ، تهیه پیام های مؤثر و اثر بخش وانتخاب رسانه معتبر فراگیر نیز اقدامات اساسی هستند که مدیران تعاونی های مصرف می توانند برای تصمیم گیری در مورد آن ها از دیدگاه و نظرات مشاوران و کارشناسان تبلیغاتی بهره گیرند و در کنار انجام تبلیغات با استفاده از دیگر روش های ترفیع ( دادن جایزه، تخفیف، قرعه کشی، سمینار و سخنرانی و..)

تعاونی های مصرف را به عنوان بنگاههای اقتصادی با نگرشی اقتصادی و با هدف ارائه خدمت هر چه بیشتر به اعضاء اداره نمایند

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد