ارتباطی تنگاتنگ میان مشارکت و تصمیم گیری

اینکه زمان طولانی برای گرفتن تصمیم به صورت مشارکتی صرف می شود شاید به ذهن خطور کند اما قابلیت یک فرآیند تصمیم گیری با زمانی که آن تصمیم گیری لازم دارد باید مورد داوری قرار دهیم. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
نحوه مشارکت کارمندان در عملکرد سازمان
انقلابی در مدیریت با مدیریت مشارکتی
تصمیم گیری

برای تصمیم گیری خوب، افراد نیاز به مهارت و درک فرآیند تصمیم گیری دارند که محال است در نظام های استبدادی بدست آورند. در مراحل اولیه مشارکت، افراد به زمان نیازمندند تا چنین مهارت ها و درکی را به کف آورند، آنان نیازمند زمان اند تا از آشفتگی ها و عدم اعتمادشان نسبت به یکدیگر رهایی یابند. در واقع می توان گفت افراد در این نظام مشارکتی به آهستگی تصمیم می گیرند اما به سرعت اجرا می کنند.

تحقیقات انجام شده در خارج کشور

در اواسط دهه ۱۹۸۰ دنیس کرادتز، مشاور مدیریت (۱۹۸۸) استفاده از منابع انسانی را توسط شرکت هایی تشریح کرد که از لحاظ های موفق بودند. او ۱۵۰ شرکت را انتخاب کرد و فعالیتهای  آنها را در طول پنج سال بررسی کرد و به این نتایج رسید.

شرکت هایی که از پیشرفته ترین و مشارکتی ترین شیوه های استفاده از منابع کاری بهره گرفته اند، از دیگر شرکت پیشی گرفته اند. بیش از پنج سال، این شرکت ها ۶/۱ برابر رشد در فروش، ۱۵/۴ برابر افزایش سود، ۸/۱ برابر افزایش در ارزش دارایی خالص، ۶/۱ برابر سود جاری سالانه، ۰۹/۱ برابر افزایش نسبت قیمت به درآمدها و ۴۶/۱ برابر رشد سود سهام داشته اند.

پژوهش دیگر در دانشگاه کلمبیا انجام شد

از سال ۱۹۸۶ دانشگاه کلمبیا سرگرم بررسی روابط بین شیوه استفاده از منابع انسانی و عملکرد اقتصادی بوده است، دو پژوهش درباره تاثیر اقتصادی شیوه های مشارکتی رسیده است نخستین پژوهش به سرپرستی دیوید لیوین (۱۹۸۸) ۴۹۵ سازمان را در بر می گیرد. این پژوهش به نتایج ارزشمندی دست یافته است.

شرکت هایی که کارکنان را در سور و منافع سهیم می کنند به مراتب عملکردهای بهتری نسبت به دیگران دادند.

  • شرکت هایی که به مواد گسترده اطلاعات را رد و بدل می کنند و برای مسئولیت دادن به کارکنان برنامه‌هایی وسیع دارند (پژوهشگران به مسئولیت دهی و تبادل اطلاعات به کارکنان برنامه هایی وسیع دارند (پژوهشگران به مسئولیت دهی و تبادل اطلاعات به کارکنان همچون حیطه های مشارکت فکری می‌نگرند) به نحوی چشمگیر از سازمان هایی که توسط چند تن ادامه می شود، عملکرد بهتری دارند.
  • طراحی قابل انعطاف کاری – ساعات شناور ، چرخش و گسترش حیطه کاری و مهارت های چندگانه به طور کامل در مورد موفقیت مالی است.
  • شرکت هایی که مشارکت اقتصادی گروهی، مشارکت عقلانی، طراحی شغلی قابل انعطاف و آموزش های ضمن خدمت و توسعه حیطه کاری را بهم آمیخته اند، افزایش تولید بیشتری دارند، دو سوم تفاوت در تاثیر عملکرد سطوح پایین خدمتی ناشی از اثرات ترکیب این اقدامات است.
  • هاسه لید (۱۹۹۵) در سال ۱۹۹۲ تعداد ۸۲۶ بنگاه اقتصادی را از لحاظ نتایج مالی و شیوه های کاری مورد بررسی قرار داده و هاسه لیدوبکر (۱۹۹۵) در سال ۱۹۹۴ در مورد ۷۴۸ بنگاه اقتصادی مطالعه کردند. این سازمان ها انواع متعدد صنایع را در بر می گرفتند. پس از دومین بررسی ها سه لید و بکر (۱۹۹۵) به سرویس عملکرد شیوه های کار در ۲۲۲ بنگاه اقتصادی هماهنگ با دو پژوهش قبلی پرداختند. آنها اطلاعات حاصله را در معرض ضرایب آماری تصحیح کننده قرار دارند و به شش نتیجه دست یافتند.
  • شیوه های کاری مشارکتی با کاهش واگرد (Turnover )افزایش تولید و بهبود عملکردهای رابطه ای نزدیک دارد.
  • شیوه های مشارکتی، تاثیر قابل توجهی در پیامدهای مالی دارد، هرگونه انحراف معیار و افزایش در نحوه استفاده آنها موجب افزایش ارزش بازار شرکت در حدود ۳۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ دلار در مورد هر کارمند خواهد شد.
  • شیوه های کاری با عملکرد بالا موجب کاهش واگرد و غیبت از کار می شوند.
چطور از طریق اینستاگرام با سفر کردن پول دربیاوریم؟
چرا آتشفشان فوران می کند؟
دلایلی که به قیمت از دست دادن کارتان تمام می شود!
تعریفی از آمیخته های بازاریابی و برآورد نوع محصول

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code