بلیط هواپیما

مواردی که مانع خلاقیت و نوآوری در سازمان ها می شود

خلاقیت به چه معناست؟

«خلاقیت، عمیق‌تر کندن است. خلاقیت یعنی دوباره نگاه کردن، خط زدن اشتباهات، وارد شدن در آبهای عمیق، خارج شدن از پشت درهای بسته، وصل کردن دوشاخه به پریز خورشید و اشتیاق بی پایان به دانستن و دانستن و دانستن. . . . خلاقیت، دست دادن با آینده است.»، در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
آموزش چگونه به ارتقاء مهارت ها کمک می کند؟
شناخت بهتری از سازمان و انواع آن داشته باشید

موانع خلاقیت

موانع خلاقیت و نوآوری درسازمانها:

۱-عدم اعتماد به نفس وترس از تمسخر دیگران
این امر سازمان رااز دو نعمت اساسی محروم میسازد:یا پینهاد موجب برانگیخته شدن فکری در شخص دیگری می گردید.
۲-محافظه کاری
مدیریت باری به هر جهت وعدم استقبال از تغییر موجب رکورد و رخوت در سیستم و کارکنان و در نتیجه زوال خلاقیت می گردید.
۳- نداشتن تعهد
اصل اولیه و ضروری سازمانها جهت قدم نهادن در عرصه تعهد مدیران و کارکنان میباشد بدون این تعهد همه فعالیتها در زمینه ارتقا و بهبود فعالیتها علیرغم اساسی و مهم بودن , روزی شکست را تجربه کرده و ره به جایی نخواهند برد .
۴- وابستگی و جمود فکری
نبودن تفکر و اندیشه جدید و وابستگی به غیر و تبعیت بی چون و چرا از آنان مانعی عمده در سر راه تفکر خلاق و بروز نو آوری است.
۵-نداشتن دانش و مهارت کافی
همانگونه که اشاره شد خلاقیت برای شعله ور شدن نیازمند تمرین و ممارست و گسترش دامنه دانش و مهارت است سازمانهایی که در آنها آموزش همگانی رایج نبوده و ارتقای دانش و مهارت را ارزش تلقی نمی کنند , جوشش خلاقیت را تجربه نخواهند کرد.
۶- نداشتن صبر و حوصله
تعجیل در دستیابی به اهداف و نداشتن برنامه بلند مدت برای رسیدن به سازمانی خلاق و پویا مانعی عمده در راه بروز خلاقیت است.
۷- عدم تمرکز ذهنی
پریدن از موضوعی به موضوع دیگر , نداشتن ماموریت و رسالت سازمانی روشن , بر گزیدن اهداف متعدد و غیر مرتبط و عدم تمرکز بر موضوعی ویژه مانع ظهور خلاقیت است.
۸-تفکر خط تراموایی
این تفکر مانع عمده در مقابل تغییر خلاقیت هاست چرا که طریق از قبل پیموده شده را توصیه می کند و آنها را تنها راه انجام فعالیتها می پندارد
۹-عدم انعطاف پذیری
بتدریج مشارکت کارکنان را به حداقل رسانده و آنها را از ارائه اندیشه ای نو دلسرد می کند در نتیجه افکار و عقایدی جدید زمینه ظهور را نمییابند.
۱۰-قضاوت و ارزیابی فوری
نظرات جدید بدون داشتن فرصت ارزیابی با موضع گیری مدیران راهی سطل اشغال می شوند.

با مریسا میر، مدیر عامل یاهو آشنا شوید
با مریسا میر، مدیر عامل یاهو آشنا شوید
آیا بی توجهی به پیشرفت شما کمک می کند؟
آیا بی توجهی به پیشرفت شما کمک می کند؟
آرام ترین و صلح طلب ترین کشورهای جهان کدام ها هستند؟
آرام ترین و صلح طلب ترین کشورهای جهان کدام ها هستند؟
چه عواملی شغلتان را استرس زا می کند؟
چه عواملی شغلتان را استرس زا می کند؟