بلیط هواپیما

نحوه ی تدوین استراتژی کسب و کار و انواع آن

تدوین استراتژی که اغلب به آن برنامه ریزی بلند مدت استراتژیک نیز می گویند عبارت است از طراحی مأموریت ، اهداف و سیاستهای شرکت ، تدوین استراتژی با تجزیه و تحلیل موقعیت شروع می شود . تجزیه و تحلیل موقعیت عبارت است از پیدا کردن یک استراتژی یا موازنه استراتژیک بین فرصت ها ( بیرونی ) و نقاط قوت ( درونی ) با توجه به تهدیدها ( بیرونی ) . نقاط ضعف ( درونی ) در جهت رفع آنها ، عوامل زیر ، عوامل استراتژیک یک شرکت را خلاصه می کنند : نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها و تهدیدها ، تجزیه و تحلیل این چهار عامل (SWOT ) نه تنها باید به شناسایی ویژگی یا شایستگی های بارز شرکت ، توانایی های ویژه منابع تحت اختیار شرکت و روش اصلی استفاده از آنها کمک کنند بلکه باید در شناسایی فرصت هایی که شرکت در حال حاضر و به دلیل نداشتن منابع مناسب نمی تواند از آنها بهره وری نماید نیز راهگشا باشد. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
تصمیم گیری استراتژیک چیست؟ انواع و نتایج آن
نقش مدیران در تعیین استراتژی های مهم

استراتژی کسب وکار

استراتژی کسب و کار

استراتژی کسب و کار بر بهبود موقعیت رقابتی محصولات یک شرکت یا یک واحد تجاری ( کالا یا خدمات ) در یک صنعت یا یک بخش بازار خاص تأکید می کند . استراتژی کسب و کار می تواند رقابتی ( مبارزه با تمام رقبا برای کسب مزیت ) یا مشارکتی ( همکاری با یک یا چند رقیب برای کسب مزیت علیه سایر رقبا ) یا به هر دو شکل باشد . استراتژی کسب و کار نشان می دهد که یک شرکت چطور باید در یک صنعت خاص رقابت و همکاری کند .

 

استراتژی رقابتی

موقعیتی قابل دفاع در یک صنعت ایجاد می کند به نحوی که شرکت می تواند بر رقبای خود غلبه کند .

 

خطرات همراه استراتژی های رقابتی

همیشه اجرای استراتژی های رقابتی ، موفقیت آمیز نیستند و برخی شرکتها که با موقعیت یک از استراتژی های رقابتی پورتر را اجرا کرده اند متوجه شده اند که نمی توانند آن استراتژی را حفظ کنند و ادامه دهند . هر یک از استراتژی های رقابتی ، خطرات خاص خود را به همراه دارد . مثلاً استراتژی رهبری هزینه ها را رقبا می توانند تقلید کنند به خصوص وقتی که وجه تمایز محصول اهمیت چندانی برای خریداران ندارد . ممکن است تمایز محورها و هزینه محورها بتوانند در بخش های خاصی از بازار از رقبایشان جلو بزنند . اما با کاهش تقاضا یا کم شدن ارزش ویژگی های محصولب نزد مشتریان ، عرضه رقابت را به ان دسته از شرکت هایی که به همه بازار توجه کرده اند واگذار خواهند کرد .

 

مسائل استراتژی رقابتی

پورتر معتقد است که شرکت یا واحد تجاری که می خواهد موفق باشد یکی از دو استراتژی رقابتی تمایز یا هزینه کمتر را اجرا کند در غیر این صورت در سطح متوسطی از بازار رقابتی و بدون داشتن مزیت رقابتی در جا خواهد زد و بتدریج سطح عملکرد آن به پایینتر از حد متوسط نزول خواهد کرد .

گردشگری شهری و پیوستگی مابین پارامترهای مختلف آن
گردشگری شهری و پیوستگی مابین پارامترهای مختلف آن
چگونه شنونده های خوبی باشیم؟
چگونه شنونده های خوبی باشیم؟
وارن بافت، سومین ثروتمند جهان
وارن بافت، سومین ثروتمند جهان
ساختار یک سخنرانی موفق
ساختار یک سخنرانی موفق