بلیط هواپیما

نقش مدیران در تعیین استراتژی های مهم

استراتژی های مهم

.استراتژی های مهم و اصلی نمایانگر کیفیت دستیابی به اهداف گسترده می باشد

استراتژی های اصلی یک درک عمومی از هویت فعالیتهای اصلی سازمان به شمار می آید. عناوین این دوازده استراتژی عبارتند از : ۱- تمرکز گرایی ۲- توسعه بازار ۳- بهبود کالا ۴- نوآوری ۵- ائتلاف افقی ۶- ائتلاف عمودی ۷- سرمایه گذاری مشترک ۸- تنوع بخش متمرکز ۹ – تنوع بخش مختلط ۱۰- کاهش طول یا تغییر مسیر ۱۱- رهاسازی ۱۲- تصفیه

در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
انواع استراتژی و شرایط حاکم بر تصمیم گیری
همه ی آنچه از مدیریت استراتژیک باید بدانید

نقش مدیران در اتخاذ تصمیم های استراتژیک بهتر

برای انتخاب هر یک از سبک های تصمیم گیری استراتژیک در شرایط و موقعیت های خاص می توان مباحث و بررسی های خوبی انجام داد البته ما در بیشتر شرایط ، سبک تصمیم گیری استرتژیک « برنامه ریزی » را پیشنهاد می کنیم ؛ زیرا شامل عناصر اساسی و اصلی مدیریت استراتژیک می باشد . ما فرآیند تصمیم گیری استراتژیک هشت مرحله ای زیر را پیشنهاد می کنیم :

۱- ارزیابی نتایج عملکرد فعلی : در پیوند با « الف » بازگشت سرمایه ، سود آوری ، و غیره و « ب »  وجهه استراتژیک شرکت در حال حاضر مأموریت ، اهداف ، استراتژی ها و سیاستها .

۲- بررسی وضعیت اداره شرکت : یعنی بررسی عملکرد هیئت مدیره و مدیریت ارشد شرکت .

۳- بررسی محیط خارجی : برای کشف عوامل استراتژیکی که فرصت ها و تهدیدها را به وجود می آورند .

۴- بررسی محیط داخلی شرکت : برای تعیین عواملی که نقاط قوت و نقاط ضعف هستند .

۵- تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT ) برای الف ) کشف و مشخص کردن مشکلات و ب ) بررسی و بازنگری مأموریت و اهداف شرکت در صورت لزوم .

۶- خلق و ارزیابی و انتخاب بهترین استراتژی جایگزین : با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده در قدم پنجم .

۷- اجرای استراتژی های انتخاب شده بوسیله برنامه ها و بودجه ها و رویه ها .

۸- ارزیابی استراتژی های اجرا شده : از طریق سیستمهای بازخور و کنترل فعالیتها برای مطمئن شدن از این که خیلی از طرحهای مصوب دور و منحرف نشده اند .

شرکت هایی مثل وارنر – لمبرت ، دیتون هورسن ، اون پروداکتس ؛ بچتل گروپ ، تایسی با موفقیت این روش را مورد استفاده قرار داده اند .

جملات پر کاربرد ژاپنی در سفر به ژاپن
جملات پر کاربرد ژاپنی در سفر به ژاپن
چه کنیم تا فردی خلاق باشیم؟
چه کنیم تا فردی خلاق باشیم؟
مدیران تازه کار، چه اشتباهاتی مرتکب می شوند؟
مدیران تازه کار، چه اشتباهاتی مرتکب می شوند؟
وظایف مدیریتی و تأمین نیروی انسانی
وظایف مدیریتی و تأمین نیروی انسانی