وظایف مدیریتی و تأمین نیروی انسانی

employment

تأمین نیروی انسانی یکی از وظایف اصلی مدیریت محسوب می شود.

اساسا آن دسته از وظایف مدیریت که تاکنون مورد بحث قرار گرفته است یعنی برنامه ریزی و سازماندهی وقتی در عمل تحقق می یابد که نیروی انسانی مناسب و متخصص برای اجرای آن وجود داشته باشد. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
مدیر منابع انسانی کیست؟
بهترین راه برای استخدام بهترین نیرو

همانطور که مدیریت برای تهیه و تأمین احتیاجات یک مجموعه از نظر مواد ، وسائل و تجهیزات و محل مناسب دقت کافی به کار می برد برای جذب نیروی انسانی شایسته و مناسب و آموزش و تربیت آن ها نیز باید دقت کافی به عمل آورد .

در عین حال نباید فراموش کرد که تأمین و استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به مراتب مشکل تر و پیچیده تر از تأمین مواد و وسائل است . حفاظت و نگهداری از نیروهای انسانی نیز به مراتب سخت تر و ظریف تر از حفاظت از مواد و تجهیزات می باشد .

تعریف

پرکردن مشاغل ساختار سازمانی از طریق شناسائی « : تأمین نیروی انسانی عبارتست از نیازمندی های نیروی کار ، ذخیره کردن افراد در دسترس ، استخدام ، انتخاب ، جایگزنی ، تشویق ،   ازریابی ، جبران و آموزش افراد مورد نیاز»

در تأمین نیروی انسانی آنچه که در عمل ر وی می دهد این است که با توجه به برنامه های سازمان ،نیروهای انسانی مورد نیاز مشخص می گردد و در مرحله اول با بررسی نیروی موجود در جهت تأمین این نیروها اقدام می شود و در صورت لزوم آموزش های لازم نیز به عمل می آید و در مرحله دوم در صورت عدم تأمین این نیاز از د رون سازمان ، از خارج سازمان نیروهای مناسب برگزیده می شوند و به موازات استخدام نیروی انسانی ، برنامه های آموزشی و ارتقاء نیروی انسانی و همچنین برنامه های حفظ و نگهداری آن به مرحله اجراء در می آید .

تأمین و آموزش نیروی انسانی

در اتحادیه تعاونیها همانند دیگر شرکت ها و سازمان ها بر اساس برنامه ریزی انجام  شده و ساختار سازمانی طراحی شده مطابق با برنامه ها ، نیروی انسانی کافی باید تأمین و تربیت شود  . برآورد نیاز به نیروی انسانی می تواند توسط مدیر عامل انجام و بعد از تأیید هیأت مدیره در چارچوب برنامه ها ، بودجه های مصوب هیأت مدیره این نیاز برآورده شود .

استخدام کارمند جدید در اتحادیه یک وظیفه اساسی است هدف این وظیفه تأمین تصدی پست های جدید و تهیه مقدمات تعویض کارمندانی است که به سن بازنشستگی رسیده اند . بعضی اوقات استخدام مشکلاتی را در بردارد ، منابع مالی استخ دام خیلی محدود هستند . همچنین شرایطی لازم است که غالبُا از حدود شایستگی کادر محلی تجاوز می کند . اتحادیه ها می توانند از فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی تعاون و یا دیگر فارغ التحصیلان تعاون و سایر رشته های مرتبط با کار تعاونی استفاده نمایند  و در هر مقطعی نباید فراموش کرد که ترزیق نیروهای جدید و جوان با ایده ها و تفکرهای جدید و نوین می تواند برای بهبود فعالیت های تعاونی مؤثر و مفید باشد . بطور خلاصه فرآیند جذب و استخدام نیروهای جدید را می توان به شرح زیر خلاصه نمود :

ـ تعیین پست های مورد نیاز

ـ شرایط کاندید شدن

ـ انتخاب کاندیدها با مصاحبه و امتحانات مختلف

ـ اعطاء پستهای استخدام شدگان

ـ همکاری نزدیک با تازه واردین در دوره کارآموزی ( کمک ، حمایت ،مراقبت و تماس های متوالی)

شناخت بهتری از سازمان و انواع آن داشته باشید
معرفی ۹ انجمن حمایت از حیوانات در ایران+ آدرس
می خواهید مشتریانتان را زیاد کنید؟!
شرایط عصبی مدیرمان به چه قیمتی تمام خواهد شد؟!

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code