وظایف مدیریتی و تأمین نیروی انسانی

وظایف مدیریتی و تأمین نیروی انسانی
5 1 نفر)
employment

تأمین نیروی انسانی یکی از وظایف اصلی مدیریت محسوب می شود.

اساسا آن دسته از وظایف مدیریت که تاکنون مورد بحث قرار گرفته است یعنی برنامه ریزی و سازماندهی وقتی در عمل تحقق می یابد که نیروی انسانی مناسب و متخصص برای اجرای آن وجود داشته باشد. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
مدیر منابع انسانی کیست؟
بهترین راه برای استخدام بهترین نیرو

همانطور که مدیریت برای تهیه و تأمین احتیاجات یک مجموعه از نظر مواد ، وسائل و تجهیزات و محل مناسب دقت کافی به کار می برد برای جذب نیروی انسانی شایسته و مناسب و آموزش و تربیت آن ها نیز باید دقت کافی به عمل آورد .

در عین حال نباید فراموش کرد که تأمین و استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به مراتب مشکل تر و پیچیده تر از تأمین مواد و وسائل است . حفاظت و نگهداری از نیروهای انسانی نیز به مراتب سخت تر و ظریف تر از حفاظت از مواد و تجهیزات می باشد .

تعریف

پرکردن مشاغل ساختار سازمانی از طریق شناسائی « : تأمین نیروی انسانی عبارتست از نیازمندی های نیروی کار ، ذخیره کردن افراد در دسترس ، استخدام ، انتخاب ، جایگزنی ، تشویق ،   ازریابی ، جبران و آموزش افراد مورد نیاز»

در تأمین نیروی انسانی آنچه که در عمل ر وی می دهد این است که با توجه به برنامه های سازمان ،نیروهای انسانی مورد نیاز مشخص می گردد و در مرحله اول با بررسی نیروی موجود در جهت تأمین این نیروها اقدام می شود و در صورت لزوم آموزش های لازم نیز به عمل می آید و در مرحله دوم در صورت عدم تأمین این نیاز از د رون سازمان ، از خارج سازمان نیروهای مناسب برگزیده می شوند و به موازات استخدام نیروی انسانی ، برنامه های آموزشی و ارتقاء نیروی انسانی و همچنین برنامه های حفظ و نگهداری آن به مرحله اجراء در می آید .

تأمین و آموزش نیروی انسانی

در اتحادیه تعاونیها همانند دیگر شرکت ها و سازمان ها بر اساس برنامه ریزی انجام  شده و ساختار سازمانی طراحی شده مطابق با برنامه ها ، نیروی انسانی کافی باید تأمین و تربیت شود  . برآورد نیاز به نیروی انسانی می تواند توسط مدیر عامل انجام و بعد از تأیید هیأت مدیره در چارچوب برنامه ها ، بودجه های مصوب هیأت مدیره این نیاز برآورده شود .

استخدام کارمند جدید در اتحادیه یک وظیفه اساسی است هدف این وظیفه تأمین تصدی پست های جدید و تهیه مقدمات تعویض کارمندانی است که به سن بازنشستگی رسیده اند . بعضی اوقات استخدام مشکلاتی را در بردارد ، منابع مالی استخ دام خیلی محدود هستند . همچنین شرایطی لازم است که غالبُا از حدود شایستگی کادر محلی تجاوز می کند . اتحادیه ها می توانند از فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی تعاون و یا دیگر فارغ التحصیلان تعاون و سایر رشته های مرتبط با کار تعاونی استفاده نمایند  و در هر مقطعی نباید فراموش کرد که ترزیق نیروهای جدید و جوان با ایده ها و تفکرهای جدید و نوین می تواند برای بهبود فعالیت های تعاونی مؤثر و مفید باشد . بطور خلاصه فرآیند جذب و استخدام نیروهای جدید را می توان به شرح زیر خلاصه نمود :

ـ تعیین پست های مورد نیاز

ـ شرایط کاندید شدن

ـ انتخاب کاندیدها با مصاحبه و امتحانات مختلف

ـ اعطاء پستهای استخدام شدگان

ـ همکاری نزدیک با تازه واردین در دوره کارآموزی ( کمک ، حمایت ،مراقبت و تماس های متوالی)

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد