نکاتی در جهت کنترل کارکرد موثر در سازمان

call-center-managers

برای داشتن کنترلی موثر باید نکاتی را اعمال کرد تا علاوه بر رفع خطا ، منجر به پیشگیری و بهبود کارکرد سیستم گردد.

با هم ۱۵ مورد از نکات اساسی کنترل موثر را خواهیم دید. پس با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
اهمیت نظارت و کنترل در پیشبرد اهداف سازمان
راهنمایی برای آرامش با کنترل افکار

١. کنترل ها باید با برنامه و فعالیت ها تنظیم شوند .

٢. کنترل ها باید در نقاط حساس و کلیدی انجام شود .

٣. در اعمال کنترل نباید افراط و تفریط شود .

۴. اطلاعات مورد استفاده در کنترل باید دقیق ، صحیح و به روز درآورده شود .

۵. سیستم کنترل باید به گونه ای طراحی شود که اطلاعات و نتایج کنترل را سریع و به موقع در اختیار مسئولان مربوطه قرار دهد .

۶. کنترل باید جامعیت داشته باشد و تمامی عملیات در برنامه را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد .

٧. کنترل باید عینیت داشته باشد و صرفًا بر اساس ذهنیات و نظرات شخصی نباشد .

٨. کنترل باید اقتصادی باشد به طوری که هزینه های آن بر نتایج فزونی نگیرد .

٩. کنترل باید واقع بینانه باشد .

١٠ . سیستم کنترل باید انعطاف لازم را دارا باشد .

١١ . کنترل باید وسیله اصلاح باشد نه تنبیه و مجازات .

١٢ . سیستم کنترل باید با روحیات کارکنان و فرهنگ و جو سازمان متناسب و هماهنگ باشد.

١٣ . سیستم کنترل باید بر کمیات بطور متناسب تأکید داشته باشد .

١۴ . کنترل نباید فقط بر نقاط ضعف تأکید ورزد .

١۵ . کسانی که به امر کنترل گمارده می شوند باید واجد صلاحیت اخلاقی و تخصصی بوده و مورد قبول اکثر کسانی باشند که آن ها را کنترل می نمایند .

الف کنترل بازرگانی

١. کنترل فروش ( تحویل کالا یا خدمات ) که عبارت است از :

ـ‌برنامه فروش ، تجزیه و تحلیل یک محصول و یا یک گروه از محصولات

ـ‌ کنترل فروش ، تجزیه و تحلیل فروش ( از لحاظ محصولات یا نواحی فروش و ..)

٢. کنترل سودآوری فروش

ـ فروش های انجام شده

ـ‌ مخارج تمام شده بازرگانی

با استخراج هزینه های فروش ، تحویل کالا و قیمت تمام شده از کل فروش کالا ، سود ناخالص بدست می‌آید که می توان آن را بصورت درصد نشان داد .

٣.کنترل موجودی انبار

ـ‌ پیش بینی کالا به نسبت برنامه فروش

ـ‌ کنترل کالا

ـ‌ درصد کالا / فروش برای دوره مورد نظر

 

ب کنترل مالی

ـ‌ شامل کنترل احتیاجات مالی ، اعتبارات مورد نیاز و سرمایه گذاری ها می شود .

ج  نمودار کنترل اداری

‌ـ‌ شامل کنترل بودجه هزینه های اداری ، آمارهای پرسنل می شود .

ـ‌ پیش بینی کارهای انجام شده تفاوت ماه ها جمع تفاوت ها ملاحظات برنامه ها جمع برنامه ماه جمع ماه

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد