نکاتی در جهت کنترل کارکرد موثر در سازمان

call-center-managers

برای داشتن کنترلی موثر باید نکاتی را اعمال کرد تا علاوه بر رفع خطا ، منجر به پیشگیری و بهبود کارکرد سیستم گردد.

با هم ۱۵ مورد از نکات اساسی کنترل موثر را خواهیم دید. پس با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
اهمیت نظارت و کنترل در پیشبرد اهداف سازمان
راهنمایی برای آرامش با کنترل افکار

١. کنترل ها باید با برنامه و فعالیت ها تنظیم شوند .

٢. کنترل ها باید در نقاط حساس و کلیدی انجام شود .

٣. در اعمال کنترل نباید افراط و تفریط شود .

۴. اطلاعات مورد استفاده در کنترل باید دقیق ، صحیح و به روز درآورده شود .

۵. سیستم کنترل باید به گونه ای طراحی شود که اطلاعات و نتایج کنترل را سریع و به موقع در اختیار مسئولان مربوطه قرار دهد .

۶. کنترل باید جامعیت داشته باشد و تمامی عملیات در برنامه را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد .

٧. کنترل باید عینیت داشته باشد و صرفًا بر اساس ذهنیات و نظرات شخصی نباشد .

٨. کنترل باید اقتصادی باشد به طوری که هزینه های آن بر نتایج فزونی نگیرد .

٩. کنترل باید واقع بینانه باشد .

١٠ . سیستم کنترل باید انعطاف لازم را دارا باشد .

١١ . کنترل باید وسیله اصلاح باشد نه تنبیه و مجازات .

١٢ . سیستم کنترل باید با روحیات کارکنان و فرهنگ و جو سازمان متناسب و هماهنگ باشد.

١٣ . سیستم کنترل باید بر کمیات بطور متناسب تأکید داشته باشد .

١۴ . کنترل نباید فقط بر نقاط ضعف تأکید ورزد .

١۵ . کسانی که به امر کنترل گمارده می شوند باید واجد صلاحیت اخلاقی و تخصصی بوده و مورد قبول اکثر کسانی باشند که آن ها را کنترل می نمایند .

الف کنترل بازرگانی

١. کنترل فروش ( تحویل کالا یا خدمات ) که عبارت است از :

ـ‌برنامه فروش ، تجزیه و تحلیل یک محصول و یا یک گروه از محصولات

ـ‌ کنترل فروش ، تجزیه و تحلیل فروش ( از لحاظ محصولات یا نواحی فروش و ..)

٢. کنترل سودآوری فروش

ـ فروش های انجام شده

ـ‌ مخارج تمام شده بازرگانی

با استخراج هزینه های فروش ، تحویل کالا و قیمت تمام شده از کل فروش کالا ، سود ناخالص بدست می‌آید که می توان آن را بصورت درصد نشان داد .

٣.کنترل موجودی انبار

ـ‌ پیش بینی کالا به نسبت برنامه فروش

ـ‌ کنترل کالا

ـ‌ درصد کالا / فروش برای دوره مورد نظر

 

ب کنترل مالی

ـ‌ شامل کنترل احتیاجات مالی ، اعتبارات مورد نیاز و سرمایه گذاری ها می شود .

ج  نمودار کنترل اداری

‌ـ‌ شامل کنترل بودجه هزینه های اداری ، آمارهای پرسنل می شود .

ـ‌ پیش بینی کارهای انجام شده تفاوت ماه ها جمع تفاوت ها ملاحظات برنامه ها جمع برنامه ماه جمع ماه

زمان را دستتان بگیرید!
بازاریابی را به بهترین شکل ممکن بشناسید
چرا آتشفشان فوران می کند؟
دلایلی که به قیمت از دست دادن کارتان تمام می شود!

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code