چند نکته حیاتی برای داشتن یک سخنرانی موفق

سخنرانی موفق
 • به دنبال فریب مخاطب نباشید.آن ها را دست کم نگیرید.
 • از روی متن نخوانید.
 • قبل از سخنرانی حتماً از دوستانتان بخواهید برای آنها اجرا داشته باشید و یا از یک آیینه استفاده کنید.
 • شنوندگان خود را دوست بدارید.
 • در شرایط مناسب سخنرانی کنید و در مواقع عصبانیت تنفس عمیق بکشید و به چهره های پذیرا در سخنرانی بنگرید. این کار در بازگشت اعتماد به نفس مؤثر است. تماس چشمی با حضار، به عنوان یکی از جنبه های غیر کلامی، همیشه از گنجینه های ارتباطی محسوب می شود.
 • به صحبت سخنرانان دیگر گوش دهید و از حرکات و نحوه شروع و بدنه و نتیجه کلی سخنرانی آن یادداشت برداری کنید.
 • از طرح لطیفه ای که احساسات تعدادی از مخاطبان را بر می انگیزد، پرهیز کنید.
 • مدیریت زمان را از دست ندهید.
 • سخنرانی خود را ضبط کنید و چندین بار بازبینی کنید تا اشکالاتتان رفع گردد.
 • با حضار به صورت واضح و روشن صحبت کنید و انتظاراتتان را برای حضار مطرح کنید.
 • از فن انتقال بهره بگیرید. این فن به روانی طرح مطالب و انتقال و تمیز بین موضوعات مختلف کمک می کند.
 • بعضی سخنرانان فقط اسلایدها را عیناً روخوانی می کنند. این کار درست نیست و حتی از آن نظر که گویی مخاطبان قادر به خواندن آن نیستند، نوعی بی احترامی به آنان محسوب می شود. استفاده از اسلاید زمانی مطلوب است که تفهیم موضوع سخنرانی کمک و موضوع را در ذهن مخاطبان بیشتر ثبت کند.
 • در صورتی که سخنرانی جنبه آموزشی داشته باشد، می توان از قبل، نسخه چاپی اسلایدها را نیز میان حضار توزیع کرد تا آن ها نیازی به نوشتن نداشته باشند.
 • به عنوان سخنران اجازه ندهید به دلیل وضوح اسلاید ها همه چراغ های محل سخنرانی خاموش شوند. به این ترتیب، توجه مخاطبان از شما به اسلایدها منتقل می شود و پس از مدتی مخاطب تمرکز خود را از دست می دهدو شما نیز به عنوان سخنران از ارائه تن گفتار که ۵۵ درصد پیام را شامل می شود محروم خواهید شد.
 • افرادی که واژه هایشان را زیر لب می گویند و یا با دهان پر حرف می زنند، طرز گفتار ضعیفی را نشان می دهند. در مقابل، افرادی که واژه هایشان واضح و به راحتی قابل فهم است طرز گفتار خوبی را ارئه می دهند.
 • لهجه نشان دهنده اصالت شماست. تا جایی که لهجه در زبانی که به آن صحبت می کنید، مانع درک مخاطب نشود، مانعی برای وجود آن نیست، اما اگر لهجه با شیوه خاص بیان شما مانع از درک مطلب است، باید در رفع آن بکوشید.
 • مخاطبان چهره شما را نظاره می کنند. تبسم کنید و به گونه ای جلوی شنوندگان ظاهر شوید که گویی از دیدن شنوندگان خود خوشحالید. در صنعت گردشگری همه ما یک لباس کار واحد داریم و آن لبخند است. ارائه کردن هر خدمتی با لبخند دل پذیرتر خواهد بود.
از شخصیت و اثرگذاری آن بر مدیریت بشنوید
از شخصیت و اثرگذاری آن بر مدیریت بشنوید
هوشمندانه تصمیم گیری کنید!
هوشمندانه تصمیم گیری کنید!
دانش را اینگونه به شرکتتان تزریق کنید!
دانش را اینگونه به شرکتتان تزریق کنید!
از موفقیت نترسید
از موفقیت نترسید

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code