بلیط هواپیما

چگونگی فرآیندهای سازمانی و انواع آن

company-process

سازماندهی فرآیندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد و گروه های کاری و هماهنگی میان آنان به منظور کسب اهداف صورت می گیرد.

در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
اعتماد سازمانی چطور اتفاق می افتد؟
چگونه در یک سازمان مسئولیت پذیر باشیم؟

به بیان دیگر سازماندهی فرآیندی است ٣ مرحله ای مرکب از :

١. طراحی کارها و فعالیت ها

٢. دسته بندی فعالیت ها به پست های سازمانی

٣. برقراری رابطه میان پست ها به منظور کسب هدف مشترک

ساخت سازمانی یا طراحی سازمان حاصل فرآیند سازماندهی است و عبارت از سیستم روابطی است که به طور غیررسمی شکل گرفته و به طور رسمی تصویب شده است و حاکم بر فعالیت های افرادی است که برای کسب اهداف مشترک به هم وابسته اند .

ساخت سازمانی ، به کارگیری منابع و فعالیت های افراد را باید گونه ای با هم ترکیب و  هماهنگ کند که از منابع استفاده بیشتری به عمل آید ( این بهره گیری بیشتر از منابع ، افزون تر از جمع منابع ، سینرژی گفته می شود

نکته مهم این است که با توجه به تفاوت انواع سازمان ها ، تعداد و نوع مسائلی که مدیران با آن مواجهند ، متفاوت خواهد بود ،سازمان های کوچک حول تقسیم کار ، تعیین مسئولیت ها و حیطه نظارت متمرکز می شوند ، مشکل سازمان های متوسط بیشتر از ساختار وظیفه ای ، تأمین نیروی انسانی و هماهنگی است و سازمان های بزرگ بیشتر درگیر مسائل عدم تمرکزند . مطلب اساسی دیگر در سازماندهی سازمان ها و از جمله اتحادیه ها این است که نمودار یک سازمان نباید وضع شرکت را خشک و جامد نشان دهد بلکه باید آینده را نیز پیش بینی نماید عوامل مختلفی از قبیل توسعه تعاونی ، پیشرفت های فنی ، تغییر شرایط خرید و فروش ، پرسنل و .. می توانند این تکامل را توجیه کنند . سازمان شرکت باید با تکامل پیش بینی شده پیشرفت نموده و خود را با تغییرات حاصله منطبق نماید  . در سازمان امکانات تغییر و تبدیل و ترفیع کادر پرسنلی جهت تربیت کادر پرسنلی و همچنین استخدام کارکنان جوان قدم های مؤثری به سمت کمال بردار د. نمونه هائی از روش های مختلف سازماندهی در ادامه می آید.

سازماندهی در اتحادیه ها

یک اتحادیه مصرف واجد تمام خصوصیات یک سازمان فعال می باشد . در یک محیط اقتصادی و اجتماعی معین بوجود می آید، رشد پیدا می کند و تکامل می یابد، اگر وظائف اساسی خود را ( از قبیل تهیه وسائل مورد نیاز اعضاء، فروش محصولات و ارائه دیگر خدمات مورد نیاز اعضاء ) انجام ندهد باقی نخواهد ماند ،این وظایف بین همکاران مختلف تقسیم می گردد و سازماندهی  فرآیندی است که این امر را محقق می گرداند .

چگونه شخصیت برندتان را با رنگهای لوگو نشان دهید؟
چگونه شخصیت برندتان را با رنگهای لوگو نشان دهید؟
جهش از مصاحبه ای موفق به شغل درخواستی
جهش از مصاحبه ای موفق به شغل درخواستی
چقدر به آموزش کارکنان اهمیت دهیم؟
چقدر به آموزش کارکنان اهمیت دهیم؟
چطور مثل یک مدیر موفق روزتان را سپری کنید؟
چطور مثل یک مدیر موفق روزتان را سپری کنید؟