بلیط هواپیما

۱۰قانون ساده موفقیت در کسب و کار

Success

۱. موفقیت فقط در کار گروهی میسر می شود. تمامی مدیران موفق گروهی کار می کنند، این کار موجب هم افزایی عملکرد آنها می شود.
۲٫ باید کارتان را دوست داشته باشید. توانایی ایجاد تغییر در زندگی دیگران، هدیه ای است که نمی توان آن را با پول خرید.
۳٫ خشم نشانه ناتوانی است. مردم به دلیل کارهای دیگران و اتفاقات خارجی عصبانی نمی شوند، بلکه از ناتوانی در تغییر و شرایط عاطفی خود عصبانی می شوند.
۴٫ هر عملی، عکس العملی دارد. هرچه بیشتر خود را کنترل کنید، ایستادگی شما بیشتر می شود، مدیران خشن، کارکنانی منفعل و خشن پرورش می دهند. مدیران فرهمند به جای فشار، راهنمایی می کنند.
۵٫ اطلاعات دشمن بصیرت است. از دریافت و انتقال اطلاعات زاید و بیهوده جلوگیری کنید.
۶٫ اکثر مردم خوب هستند. مردم با توجه به استعدادها و توانایی های خود، حداکثر تلاش خود را می کنند، اشتباهات و عملکرد پایین آنها به دلیل نیت بدشان نیست.
۷٫ بدترین و بهترین حالت های ممکن هیچ وقت اتفاق نمی افتد. نتایج در باره آن چیزی که می خواهید اتفاق بیفتد و آن چیزی که می هراسید اتفاق بیفتد، قرار دارد. شک و ترس را کنار بگذارید.
۸٫ به اشتراک گذاشتن هر چیزی، موجب خلق آن می شود. به اشتراک گذاشتن خوشحالی و افکار مثبت موجب ایجاد خوشحالی و اتفاقات خوب می شود.
۹٫ هیچ شخص و سازمانی کامل نیست. ببخشید، درک کنید و با محدودیت های کارکنان و تیم خود کار کنید. کمال گرایی موجب یاس می شود.
۱۰٫ هر آنچه که می کارید، درو می کنید.

چگونه ترفیع بگیریم؟
چگونه ترفیع بگیریم؟
گام‌ های ۱۰گانه افزایش کیفیت تصمیم ‌گیری مدیران
گام‌ های ۱۰گانه افزایش کیفیت تصمیم ‌گیری مدیران
همه ی کارآفرین های موفق این ویژگی ها را دارند
همه ی کارآفرین های موفق این ویژگی ها را دارند
ضرورت استفاده از CRM در دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی
ضرورت استفاده از CRM در دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی