برچسب: آداب معاشرت

در سفرهای کاری خارج از کشور چگونه رفتار کنیم؟

آداب معاشرت در تجارت بین المللی
آداب معاشرت در تجارت بین المللی هنگامی­ که برای انجام کسب­ و­ کار به خارج از کشور سفر می ­کنید، بهتر است که از قوانین اصلی و آداب معاشرت در تجارت بین المللی آگاهی کافی داشته باشید. فرهنگ و سنت هر کشور موجب می ­شود مردمان آن رفتار متفاوتی داشته باشند و اگر مدیر اجرایی کسب ­و­ کار از نحوه­ ی انطباق با آداب معاشرت مردم کشور مقصد آگاهی کافی نداشته باشد احتمال مواجهه با مشکل افزایش می یابد. اطلاع نداشتن از قواعد آداب معاشرت در تجارت بین المللی می­ تواند منجر به عدم موفقیت در مذاکرات کسب­ و ­کار و گرفتن جواب رد از شریک تجاری گردد. با وجود اینکه رسانه های اجتماعی به یکی از واسطه های غالب برای پیوستن به چشم­ اندازهای کسب ­و ­کار در سراسر… ادامه مطلب