برچسب: جاده های خطرناک

با خطرناک ترین جاده های ایران آشنا شوید

جاده های خطرناک
جاده های خطرناک ایران که به جاده های مرگ معروف اند جاده های خطرناک ایران به علت نداشتن جاده های ایمن و مناسب هر سالانه تلفات زیادی را در تصادفات جاده ای می دهد. با استناد بر گزارش پژوهشکده بیمه مرکزی، در بین 190 کشور جهان ایران در رتبه ی 189 تصادف های مرگبار قرار گرفته است. در واقع می توان گفت که ایران در میان کشورهای جهان در تصادفات ناشی از جاده های خطرناک ایران و خودروهای نا امن رکورد دار می باشد. البته خالی از لطف نیست که بگوییم بی دقتی در رانندگی و عدم رعایت مقررات ایمنی راهنمایی و رانندگی و همچنین خودروهای نا امن در افزایش میزان تلفات مرگ و میر در تصادفات دخیل هستند. دارد که به دلیل رعایت نکردن نامناسب بودن مسیر افراد زیادی… ادامه مطلب