برچسب: ساختار سازمانی

آیا طراحی ساختار سازمانی شما درست است؟

ساختار سازمانی درست
طراحی ساختار سازمانی تحول مؤثر یک کسب و کار نیاز به چیزی بیشتر از جابجایی چند جعبه دارد! کن بروفی (Ken Brophy) به مطالعه دو سازمان مشابه مي پردازد که با تغییر طراحی ساختار سازمانی به نتايج بسيار متفاوتي رسيده اند. در دنیایی که همواره در حال عوض شدن است، سازمان های متعددی می خواهند طراحی ساختار سازمانی خود را تغییر دهند، اما اغلب به دلیل عدم توانایی و دانش موفق نمی شوند. استراتژی باید در آینده متمرکز باشد، اما اغلب اوقات، مدل های عملیاتی به طریقی که در گذشته بوده است، برنامه ریزی می شود. با الی گشت باشید تا در مورد طراحی ساختار سازمانی اطلاعات بیشتری کسب کنید. مقدمه ای بر ساختار سازمانی مطالب مرتبط: فرآیند تصمیم گیری مشتریان چگونه است؟ مرسوم‌ترین استراتژی‌های قیمت‌گذاری بسیاری از شرکت ها… ادامه مطلب