برچسب: سورینام

تاریخ سورینام، یکی از کشورهای کوچک جهان

تاریخ سورینام
تاریخ سورینام در شمال آمریکای جنوبی یکی از کشورهای کوچک جهان ما قرار دارد که اسم آن جمهوری سورینام است. این کشور نه فقط از نظر اندازه و مساحت کوچک ‌ترین کشور آمریکای جنوبی و از کشورهای کوچک جهان به حساب می آید، بلکه از نظر جمعیت هم جزء کشورهای کم جمعیت و کوچک محسوب می شود. همسایگان این کشور کوچک در شرق گویان فرانسه، شمال اقیانوس اطلس، از سمت غرب گویان و در جنوب برزیل هستند که از چهار طرف این کشور را در برگرفته و با سورینام هم مرز هستند. این سرزمین کوچک پیش از این جزء مستعمرهای پادشاهی هلند بوده و به همین خاطر به آن گویان هلند می گفتند، سرانجام به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخته شد و استقلال خود را به دست آورد. امروز… ادامه مطلب