چه شهرهایی در ایران فرودگاه دارند؟

فرودگاه های ایران | Iran Airports

در کشور ایران، فرودگاه های متعددی وجود دارند که به منظور پروازهای نظامی، بین المللی و داخلی احداث شده اند. در بیشتر شهرهای بزرگ، فرودگاه های ایران به صورت بین المللی فعالیت دارند که شرکت های هواپیمایی گوناگونی در آن ها فعالیت می کنند. الی گشت در ادامه این متن فهرستی از فرودگاه های ایران را آورده است که در آن می توانید نام فرودگاه، شهر، کد یاتا، کد ایکائو و نوع آن را مشاهده نمایید؛ با ما همراه باشید.

فرودگاه تبریز

اصطلاحات

مطالب مرتبط:
معرفی فرودگاه بین المللی گرگان
آشنایی با فرودگاه امام خمینی
معرفی فرودگاه بین المللی یزد

قبل از آنکه به سراغ فهرستم فرودگاه های ایران برویم می خواهیم برخی از اصطلاحاتی که نیاز است شما در این زمینه کسب کنید را توضیح دهیم:

  • کد یاتا: کد یاتا یا کد فرودگاهی انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی، کدی سه حرفی است که برای مشخص کردن و شناسایی فرودگاه های سراسر دنیا استفاده می شود. این کد در تمام دنیا شناخته شده است و فرودگاه هایی عضو این انجمن هستند، همه کد مخصوص به خود را دارند. به این صفحه مراجعه کنید: کد یاتا
  • کد ایکائو: کد فرودگاهی ایکائو کدی چهارحرفی است که برای شناسایی فرودگاه‌های جهان استفاده می شود و فرق آن با کد یاتا عموما این است که ایکائو کمی تخصصی تر بوده و بیشتر برای کنترل ترافیک های هوایی و برنامه ریزی های پرواز به کار گرفته می شود. به این صفحه مراجعه کنید: کد ایکائو
  • مرز هوایی: مرز هوایی قطاعی است که از زمین تا ارتفاع پروازی را شامل شده که در ایران وسعت این مرز از مرز زمینی بیشتر است. فرودگاه های مرز هوایی آن هایی هستند که در مناطق مختلف کشور، به تجهیزات فرودگاه های داخلی مانند مهاجرت، گذرنامه، گمرک و … کمک می کنند تا در مواقع نیاز پاسخگوی پروازهای بین المللی باشند.
  • فرودگاه های داخلی: این فرودگاه ها پروازهای داخلی را اجرا می کنند. برخی از فرودگاه های ایران که داخلی هم هستند، در مواقع لزوم و شاید به طور معمول بعضی از پروازهای بین المللی را نیز اجرا می کنند.
  • فرودگاه های بین المللی: نام این فرودگاه ها در کتاب بین المللی AIP ثبت شده و همچنین ویژگی های خاصی نسبت به فرودگاه مرز هوایی مانند بخش کنترل گذرنامه، استانداردهای پزشکی، امکانات تعمیراتی و … را در خود داشته باشد. در این فرودگاه ها معمولا پروازهای بین المللی اجرا می شود.
فرودگاه امام خمینی

فرودگاه های ایران

مکاننام فرودگاهکد ایکائوکد یاتانوعتارنما
آبادانفرودگاه بین‌المللی آبادانOIAAABDمرز هواییabadan.airport.ir
آبدانانفرودگاه آبدانانOICDداخلی
ابوموسیفرودگاه ابوموسیOIBAAEUداخلی
کاشانفرودگاه کاشانOIFKKKSداخلیkashanairport.ir
آغاجاریفرودگاه آغاجاریOIAGAKWداخلی
اهوازفرودگاه بین‌المللی اهوازOIAWAWZمرز هواییahwaz.airport.ir
اراکفرودگاه اراکOIHRAJKمرز هواییarak.airport.ir
اردبیلفرودگاه بین المللی اردبیلOITLADUبین المللیardabil.airport.ir
عسلویهفرودگاه خلیج فارس عسلویهOIBPPGUمرز هواییpgia.ir
بابلسرفرودگاه بابلسرOINBBBLداخلی
 بهرگان، (امام‌حسن)فرودگاه بهرگانOI20IAQداخلی
بمفرودگاه بمOIKMBXRمرز هواییbam.airport.ir
بندرعباسفرودگاه بین‌المللی بندرعباسOIKBBNDبین‌المللیbandarabbas.airport.ir
بندرعباسفرودگاه هوادریاOIKPHDR
بندر لنگهفرودگاه بندرلنگهOIBLBDHمرز هواییbandarlengeh.airport.ir
بهبهانفرودگاه بهبهانOIAEداخلی
بیرجندفرودگاه بیرجندOIMBXBJمرز هواییbirjand.airport.ir
بجنوردفرودگاه بجنوردOIMNBJBمرز هواییbojnord.airport.ir
بندر بوشهرفرودگاه بوشهرOIBBBUZمرز هواییbushehr.airport.ir
بندر چابهارفرودگاه کنارکOIZCZBRمرز هوایی
دارابفرودگاه دارابOISDداخلیdarab.airport.ir
دزفولفرودگاه دزفولOIADDEFداخلی
فسافرودگاه فساOISFFAZداخلیfasa.airport.ir
گچسارانفرودگاه گچسارانOIAHGCHداخلی
گرگانفرودگاه گرگانOINGGBTمرز هواییgorgan.airport.ir
همدانفرودگاه همدانOIHHHDMمرز هواییhamedan.airport.ir
ایلامفرودگاه شهدای ایلامOICIIILمرز هواییilam.airport.ir
ایرانشهرفرودگاه ایرانشهرOIZIIHRداخلیiranshahr.airport.ir
اصفهانفرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهانOIFMIFNبین‌المللیisfahan.airport.ir
جهرمفرودگاه جهرمOISJJARداخلی
جاسکفرودگاه جاسکOIZJداخلی
جیرفتفرودگاه جیرفتOIKJJYRداخلیjiroft.airport.ir
کلالهفرودگاه کلالهOINEKLMداخلیkalaleh.airport.ir
جمفرودگاه توحید جمOIBJKNRاختصاصی
کرجفرودگاه بین‌المللی پیامOIIP PYKبین‌المللی
کرمان فرودگاه بین‌المللی کرمان (فرودگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی)OIKKKERمرز هواییkerman.airport.ir
کرمانشاهفرودگاه بین‌المللی کرمانشاه (فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی)OICCKSHمرز هواییkermanshah.airport.ir
جزیره خارگفرودگاه خارکOIBQKHK
خرم‌آبادفرودگاه خرم‌آبادOICKKHDداخلیkhoramabad.airport.ir
خویفرودگاه خویOITKKHYداخلی
جزیره کیشفرودگاه بین‌المللی کیشOIBKKIHبین‌المللیkishairport.ir
لامردفرودگاه لامردOISRLFMمرز هواییlamerd.airport.ir
شهرستان لارستانفرودگاه بین‌المللی لارستانOISLLRRبین‌المللیlarestan.airport.ir
جزیره لاوانفرودگاه لاوانOIBVLVPداخلی
ماکوفرودگاه ماکوOITUداخلی
بندر ماهشهرفرودگاه ماهشهرOIAMMRXداخلی
منظریه (اصفهان)فرودگاه کوشک نصرتOIIC
مراغهفرودگاه سهندOITMACPداخلیsahand.airport.ir
مشهدفرودگاه بین‌المللی مشهد (فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد)OIMMMHDبین‌المللیmashhad.airport.ir
مسجدسلیمانفرودگاه مسجد سلیمان (فرودگاه شهید آسیایی)OIAIداخلی
نوشهرفرودگاه نوشهرOINNNSHداخلیnoshahr.airport.ir
پارس‌آبادفرودگاه بین المللی پارس‌آباد مغانOITPPFQبین المللیparsabad.airport.ir
قزوینفرودگاه قزوینOIIKGZWداخلی
جزیره قشمفرودگاه دیرستانOIKQGSMبین‌المللیqeshmairport.com
رفسنجانفرودگاه رفسنجانOIKRRJNمرز هواییrafsanjan.airport.ir
رامسرفرودگاه رامسرOINRRZRداخلیramsar.airport.ir
رشتفرودگاه رشتOIGGRASمرز هواییrasht.airport.ir
سبزوارفرودگاه سبزوارOIMSAFZمرز هواییsabzevar.airport.ir
سنندجسنندجOICSSDGمرز هواییsanandaj.airport.ir
سرخسفرودگاه سرخسOIMCCKTداخلی
سراوانفرودگاه سراوانOIZSداخلیsaravan.airport.ir
ساریفرودگاه بین‌المللی دشت ناز ساریOINZSRYمرز هواییsari.airport.ir
سروستانفرودگاه سروستانداخلی
سمنانفرودگاه سمنانOIISداخلیsemnan.airport.ir
شهرکردفرودگاه شهرکردOIFSCQDمرز هواییshahrekord.airport.ir
شاهرودفرودگاه شاهرودOIMJ

RUD

داخلیshahroud.airport.ir
شیرازفرودگاه بین‌المللی شیراز (فرودگاه شهید دستغیب)OISSSYZبین‌المللیshiraz.airport.ir
سیرجانفرودگاه سیرجانOIKYSYJداخلیsirjan.airport.ir
جزیره سیریفرودگاه جزیره سیریOIBSSXIداخلی
طبسفرودگاه طبسOIMTTCXداخلیtabas.airport.ir
تبریزفرودگاه بین‌المللی تبریز (فرودگاه شهید مدنی)OITTTBZبین‌المللیtabriz.airport.ir
تهرانفرودگاه قلعه‌مرغیOIIG
تهرانفرودگاه بین‌المللی امام خمینیOIIEIKAبین‌المللیikac.ir
تهرانفرودگاه بین‌المللی مهرآبادOIIITHRبین‌المللیmehrabad.airport.ir
جزیره تنب بزرگفرودگاه تنبOIBXداخلی
ارومیهفرودگاه بین‌المللی ارومیهOITROMHبین‌المللیuromieh.airport.ir
یاسوجفرودگاه یاسوجOISYYESداخلیyasouj.airport.ir
یزدفرودگاه یزد (فرودگاه شهید صدوقی)OIYYAZDمرز هواییyazd.airport.ir
زابلفرودگاه زابلOIZBACZداخلیzabol.airport.ir
زاهدانفرودگاه بین‌المللی زاهدانOIZHZAHبین‌المللیzahedan.airport.ir
زنجانفرودگاه زنجانOITZJWNمرز هواییzanjan.airport.ir
زرین‌شهرفرودگاه زرین‌شهرOIFVداخلی

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد