خانه لا اسکالا، سالن باشکوه اپرای شهر میلان برای تماشای نمایش