خانه اخباراخبار الی گشت آلانیا، شهری ساحلی در ترکیه