انگلستان

معرفی باشکوه ترین قلعه های ولز

قلعه های ولز
باشکوه ترین قلعه های ولز ولز که محلی برای قلعه های پادشاه های بی قاعده انگلستان بوده است بر اساس تعداد قلعه در هر مایل مربع بیش از هر کشور دیگری در اروپا دارای قلعه های قدیمی می باشد. بسیاری از این سازه هایی که امروزه به عنوان باشکوه ترین قلعه های ولز شناخته می شود به سلطنت پادشاه ادوارد اول بازگشته، زمانی که او این قلعه های را ساخت تا بتواند به کمک ان ها زمین هایی که تازه بدست آورده بود را نگه دارد. این سازه ها امروزه به عنوان قلعه های ادواردین شناخته شده و بیانگر دوران جدیدی از ساخت و ساز قلعه ها می باشد. به جای طراحی کلاسیک با حصاربندی های مرکزی و خارجی آن ها، قلعه های ادواردین دارای حلقه های دیوار به همراه… ادامه مطلب