بلیط هواپیما رزرو هتل تور مسافرتی پکیج مسافرتی بلیط قطار بیمه مسافرتی
رزرو هتل
شانگهای, چین
...
...

رزرو هتل های یک ستاره شانگهای

رزرو هتل داخلی و خارجی با قیمت مناسب

امتیاز مسافران به هتل
7
1
0
130
موقعیت مکانی
7
131
لیانگ ان دو جیا (بی) لیانگ ان دو جیا (بی) شانگهای ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 سوپر 8 هتل شانگهای سانگجیانگ رونگ ل دونگ لو سوپر 8 هتل شانگهای سانگجیانگ رونگ ل دونگ لو شانگهای ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 7.6 سوپر 8 هتل شانگهای شین زو سوپر 8 هتل شانگهای شین زو شانگهای ، شانگهای بدنسازی/ورزش/سرگرمی/کافی شاپ Score اقتصادی 0 نظر 0 آیبیس شانگهای نیو هانگچائو آیبیس شانگهای نیو هانگچائو شانگهای ، شانگهای اینترنت سالن/پارکینگ/جز هتل های پیشنهادی/دو تخته Score اقتصادی 0 نظر 9.7 آیبیس شانگهای هانگچائو گوبی آیبیس شانگهای هانگچائو گوبی شانگهای ، شانگهای تلویزیون/حمام/دو تخته/هواساز اتاق Score اقتصادی 0 نظر 9.5 آیبیس شانگهای نورت د باند جوجیازوی رود هتل آیبیس شانگهای نورت د باند جوجیازوی رود هتل شانگهای ، شانگهای اینترنت سالن/پارکینگ/جز هتل های پیشنهادی/کافی شاپ Score اقتصادی 0 نظر 9.8 آیبیس شانگهای چانگشو رود هتل آیبیس شانگهای چانگشو رود هتل شانگهای ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 9.6 سیتادینس لوجیازویی شانگهای سیتادینس لوجیازویی شانگهای ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 گرین ترین این شانگهای کائوهجینگ سونگجیانگ جیوکسین گرین ترین این شانگهای کائوهجینگ سونگجیانگ جیوکسین ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 گرین تری این شانگهای جینشان دیستریکت واندا پلاز گرین تری این شانگهای جینشان دیستریکت واندا پلاز ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 جینجیانگ این ساوت وست شانگهای اوربرایت اگزیبیت جینجیانگ این ساوت وست شانگهای اوربرایت اگزیبیت ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 متروپولو لوجیازویی جینکیائو گاردن هتل متروپولو لوجیازویی جینکیائو گاردن هتل ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 پاد این شانگهای شیویان رود مترو استیشن پاد این شانگهای شیویان رود مترو استیشن ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 ای ای هتل چین زینگهونگ شانگهای ای ای هتل چین زینگهونگ شانگهای ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 بو ال اینترنشنال هتل ات پودنگ ایرپورت بو ال اینترنشنال هتل ات پودنگ ایرپورت ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 گرین تری این شانگهای هنگ‌کو دیستریکت جیانوانگ تی گرین تری این شانگهای هنگ‌کو دیستریکت جیانوانگ تی ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 گرین تری این شانگهای هنگکیائو هاب کانورسیشن سنتر گرین تری این شانگهای هنگکیائو هاب کانورسیشن سنتر ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 گرین تری این شانگهای شیشان نشنال توریست ری گرین تری این شانگهای شیشان نشنال توریست ری ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 جیا شانگهای زینوا هاسپیتال هتل جیا شانگهای زینوا هاسپیتال هتل ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 هانتینگ هتل شانگهای هنگکیائو هاب کیگسین رود هانتینگ هتل شانگهای هنگکیائو هاب کیگسین رود ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 هویفنگ این هویفنگ این ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 آیبیس استایلز شانگهای مینهانگ جیاوتونگ یونیورسیتی دانگ آیبیس استایلز شانگهای مینهانگ جیاوتونگ یونیورسیتی دانگ ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 جین جیانگ این کاوآن رود جین جیانگ این کاوآن رود ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 میشه تن بوتیک این میشه تن بوتیک این ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 شانگهای الایت هتل شانگهای الایت هتل ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 9.9 شانگهای له تور تراولر اس رست یات هاستل شانگهای له تور تراولر اس رست یات هاستل ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 شانگهای لاست اینترنشنال یات هاستل شانگهای لاست اینترنشنال یات هاستل ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 شل شانگهای پودانگ نیو دیستریکت ژانگ کی رود اچ ایی شل شانگهای پودانگ نیو دیستریکت ژانگ کی رود اچ ایی ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 واتیکا شانگهای پودانگ نیو دیستریکت دیشویلیک هات واتیکا شانگهای پودانگ نیو دیستریکت دیشویلیک هات ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 بوعلی اینترنشال هتل بوعلی اینترنشال هتل ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 کورت یارد کورت یارد ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 گرین تری ایسترن  شانگهای هنگکیائو ایرپورت لانگ با گرین تری ایسترن شانگهای هنگکیائو ایرپورت لانگ با ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 گرین تری این شانگهای جیادینگ آنتینگ موتور سیتی ایی گرین تری این شانگهای جیادینگ آنتینگ موتور سیتی ایی ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 جین اسپشیال جین اسپشیال ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 پتی هاوس پتی هاوس ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 شانگهای فیوچر شانگجو هتل شانگهای فیوچر شانگجو هتل ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 آتور هتل لوجیازوی اکسپو پارک شانگهای آتور هتل لوجیازوی اکسپو پارک شانگهای ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 گرین تری این شانگهای هنگکیائو ترنسپورتیشن هاب گرین تری این شانگهای هنگکیائو ترنسپورتیشن هاب ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 کراون پلازا شانگهای هنگکیائو کراون پلازا شانگهای هنگکیائو ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 گرین تری این شانگهای سونگجیانگ سانگدانگ گرین تری این شانگهای سونگجیانگ سانگدانگ ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 گرین تری این ساوت شانگهای ترین استیشن زوجیاهو گرین تری این ساوت شانگهای ترین استیشن زوجیاهو ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 هایشانگ زیاوو اورینتال پیرل برنچ هایشانگ زیاوو اورینتال پیرل برنچ ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 هانتینگ هتل شانگهای هنگ کیائو ژونگشان هانتینگ هتل شانگهای هنگ کیائو ژونگشان ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 گرین تری این شانگهای سونگجیانگ سونگ دونگ هتل گرین تری این شانگهای سونگجیانگ سونگ دونگ هتل ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 جینجیانگ این شانگهای مینشنگ آردی جینجیانگ این شانگهای مینشنگ آردی ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 جینجاینگ این شانگهای کینگ فنگ مارکت کائوآن رود جینجاینگ این شانگهای کینگ فنگ مارکت کائوآن رود ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 9.3 جوس هنگشان هتل رگال اینترنشنال ایست آسیا جوس هنگشان هتل رگال اینترنشنال ایست آسیا ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 شانگهای پینمی هتل شانگهای پینمی هتل ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 شل شانگهای بائوشان دیستریکت گوکون پارک جوتای آر شل شانگهای بائوشان دیستریکت گوکون پارک جوتای آر ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 اورنج هتل سلکت شانگهای پودان گ ایرپورت هتل اورنج هتل سلکت شانگهای پودان گ ایرپورت هتل ، شانگهای Score اقتصادی 0 نظر 0 1 2 3 نمایش 1 از 3