alexaa

اسم کویر لوت به گینس می رود

اسم کویر لوت در راه گینس

یک دونده ایتالیایی می خواهد درگرم ترین روز سال ۸۰ کیلومتر در کویر لوت بدود تا نامش در کتاب گینس ثبت شود با این کار او نام کویر لوت هم به کتاب رکودهای گینس می رود. در ادامه این خبر با الی گشت همراه باشید.

کویر لوت
مطالب مرتبط:
بیابان لوت
ماجراجویی هایی سخت اما هیجان انگیز

به گفته هماهنگ کننده این دونده، پائولو ونتورینی از که از ماجرماجویان ایتالیایی است در روز ۳۰ تیر به نقطه گندم بریان کویر لوت که گرم ترین نقطه کویر است می رود و مسیری ۸۰ کیلومتری را می دود. دلیل این که او این روز را برای دویدن انتخاب کرده  این است که در گرم ترین دما رکورد خود را  به ثبت برساند. دو کارشناس گینس و یک فیلمبردار به محل دویدن این دونده می روند تا کویر لوت برای اولین بار اسمش به کتاب گینس برود.

لوت

این دونده ۴۹ ساله به مدت ۴ روز در کویر لوت می ماند و یک روز را برای دویدن در نظر گرفته است. جرقه این تصمیم هنگامی زده شد که در سال گذشته در کویر لوت ماراتن برگزار شد، او در آنجا تصمیم گرفت که در این کویر رکوردی را به نام خود به ثبت برساند.

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد