معرفی استانداردهای جدید گردشگری

green-globe

گرین گلوب یک سازمان بین المللی است که با بررسی عملکرد کسب و کارهای مرتبط با گردشگری و میزان توجه آنها به معیارهای گردشگری پایدار به آنها گواهی ها و برچسب های کیفیتی می دهد.
این سازمان به تازگی از استانداردهای بین المللی جدید گردشگری پایدار موسوم به V1.7 که شامل ۱۰۰ شاخص جدید می شود رونمایی کرده است. تدوین این استانداردها با همکاری شرکای صنعتی گرین گلوب شامل گروه هتل های Movenpick، Intercontinental و Club Mediterranee در طول ۶ ماه انجام شد. آنها عوامل کلیدی در ارتقای پایداری کسب و کارهای گردشگری را شناسایی کردند. علاوه بر این، شبکه جهانی نویسندگان مستقل گرین گلوب در اصلاح این معیارها و شاخص ها همکاری کردند.
بردلی کاکس مدیر ارتباطات گرین گلوب عنوان کرد «ویرایش جدید استانداردها شامل راهنمای مسئولیت پذیری اجتماعی همچنین شاخص های پایداری در گردشگری MICE می شود».
در ویرایش جدید، فعالیت های گردشگری که می توانند برچسب اکولوژیکی (Eco-label) داشته باشند شناسایی شدند.

منبع: breakingtravelnews.com

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code