خانه اخباراخبار الی گشت رستوران At.mosphere، بلندترین رستوران دنیا