خانه اخباراخبار الی گشت سالید گری، نسل جدید کوله پشتی برای سفر