بلیط هواپیما

با چه تنوعی از جامعه سازمانی روبرو هستیم؟

جامعه امروز جامعه سازمانی است کودکان در سازمان هایی به نام زایشگاه به دنیا می آیند بیشتر سالهای رشد و پرورش خود را در سازمانهایی به نام مدرسه می گذرانند و پس از فراغت از مدرسه اغلب آنان در سازمانهای دولتی ،صنعتی ، تجاری یا آموزشی مشغول کار می شوند. امروزه انواع خدمات و تولیدات مورد نیاز جامعه و مردم بوسیله سازمان های گوناگون فراهم می شوند. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

 مطالب مرتبط:
نقش مدیریت در رسیدن به اهداف سازمان
نیازمندی های مدیریتی هر سازمانی را بشناسی
جامعه سازمانی

سازمان اجتماعی

به طور کلی وقتی که انسان ها با هم زندگی می کنند در میان آنها به طور خود جوش الگویی از روابط اجتماعی باورها و جهت گیری های مشترک پدید می آید که اصطلاحا سازمان اجتماعی نامیده می شود در این سازمان ساختار روابط اجتماعی و الگوی مقام و منزلت و همچنین مجموعه باورها و جهت گیری های مشترک که به منزله معیارهای رفتاری اعضا عمل می کند وجوه مهم سازمان را تشکیل می دهند .

سازمان رسمی

سازمانهایی وجود دارند که آگاهانه و از روی  طرح و نقشه برای نیل به مقاصد معینی ایجاد می شوند اگر تحقق هدفی مستلزم کار و فعالیت جمعی باشد انسانها سازمانی برپا می کنند که بوسیله آن می توانند فعالیت های جمع کثیری از افراد را هماهنگ سازند . مشوق ها و امتیازاتی تدارک می بینند تا افراد دیگر نیز برای کمک به تحقق هدف به آن سازمان بپیوندند در این نوع سازمان هدف ها، ساختار روابط میان اعضا و هنجارهای خود جوش نبوده بلکه پیشاپیش و آگاهانه طراحی می شوند این سازمانها سازمان های رسمی نامیده می شوند مانند سازمان های دولتی کارخانه ها و دانشگاه ها و مدارس .

تعریف سازمان

سازمان عبارت است از هماهنگی معقول تعدادی از افراد که از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی برای تحقق هدف یا منظور مشترکی به طور مستمر فعالیت می کنند .

انواع سازمان

بر مبنای ویژگی های گوناگون سازمان ها انواع طبقه بندی امکان پذیر است. برحسب اندازه نوع مالکیت ملاک عضویت اهداف و وظایف اجتماعی و …  در مقابل این طبقه بندی ها ، طبقه بندی های دیگری هم وجود دارند که با ملاک های ذهنی و تحلیلی شکل گرفته اند. که در زیر به آنها اشاره شده است :

۱)طبقه بندی پارسنز

به نظر پارسنز همه نظامهای اجتماعی برای رشد و بقای خود باید چهار مسئله زیر را حل کنند :

 • بدست آوردن منابع کافی و سازش با شرایط محیط
 • تعیین هدف ها و بسیج منابع برای تحقق آنها
 • حفظ همبستگی میان اجزا
 • حفظ الگوهای ارزشی و فرهنگی در طول زمان

۲)طبقه بندی اتزیونی

این جامعه شناس سازمان ها را بنابر نوع قدرتی که در آنها به منظور طلب اطاعت و فرمان پذیری به کار برده می شود طبقه بندی کرده که عبارتند از :

 • اجباری : کاربرد زور و تهدید
 • انتفاعی : کاربرد پاداش های مادی و اقتصادی
 • هنجاری : کاربرد پاداش های نمادین

۳) طبقه بندی بلاواسکات :

این دو نظریه پرداز چهار نوع سازمان تشخیص داده اند :

 • سازمان های مشترک المنافع که در اصل به عموم اعضا خود نفع می رسانند.
 • سازمان های تجاری که در اصل به مالکان – مدیران خود بهره می رسانند .
 • سازمان های خدماتی که در درجه نخست به مراجعان خود نفع می رسانند.
 • سازمان های رفاه عمومی که عموم مردم را بهره مند می سازند.
۳ راه برای افزایش مهارت‌ های مدیریتی
۳ راه برای افزایش مهارت‌ های مدیریتی
چه چیزی گوگل فوتوز را به این اندازه محبوب کرده است؟
چه چیزی گوگل فوتوز را به این اندازه محبوب کرده است؟
افراد خلاق با مشکلات چگونه برخورد می کنند؟!
افراد خلاق با مشکلات چگونه برخورد می کنند؟!
چگونه مدیر باهوشی باشیم
چگونه مدیر باهوشی باشیم