سازمان ها از آموزش چه هدفی را دنبال می کنند؟

اهداف آموزشی به سه دسته کلی – جزیی و رفتاری تقسیم می شوند که هر کدام دامنه ، نقش و تاثیر خاص خود را در طراحی سیستماتیک آموزشی دارا می باشد . در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
آموزش چگونه به ارتقاء مهارت ها کمک می کند؟
بهبود شرایط با بکارگیری درست آموزش و رهبری
اهداف آموزش
  • اهداف کلی

هر فرد آموزش لازم است که بداند برای تدریس خود در هر جلسه چه میزان از محتوا بایستی مورد بحث قرار گیرد . به عبارت دیگر بدون مشخص بودن محتوای هر جلسه از تدریس آموزش دهنده ممکن است از موضوع مورد بحث خراج گردد و در انتهای بحث ، مجموعه منسجمی از مطالب ارایه ندهد ؛ در این صورت انتخاب اهداف کلی ، محتوای مورد بحث را مشخص می نماید . این اهداف با توجه به اینکه ممکن است محدوده مورد بحث چند جلسه درس را مشخص نماید ، بنابراین حالتی گنگ و مبهم و کلی را دارد .

  • اهداف جزیی

با توجه به اینکه اهداف کلی حالتی مبهم و گنگ را دارا هستند و به خودی خود قابل اجرا نیستند ، لذا آنها را می توان به اهداف کوچکتری تبدیل نمود تا براحتی قابل اجرا باشد ؛ بنابراین اهداف جزیی حالتی روشن ، صریح و واضح دارند .

  • اهداف رفتاری

اهداف رفتاری کامل دارای سه جزء رفتار ، شرایط و معیار هستند که در اینجا مختصراً شرح داده خواهد شد .

رفتار : رفتار همان فعالیتهایی است که بروز آن را از فراگیری انتظار داریم . در رفتار از واژه هایی مانند نوشتن ، مقایسه کردن ، حل کردن و… استفاده می شود .

شرایط : منظور از شرایط در تدوین اهداف رفتاری موقعیتی است رفتار از فراگیر بروز می کند .

معیار : معیار حداقل میزان قابل قبول بروز رفتار توسط فراگیر است .

طبقه بندی اهداف آموزشی

در این طبقه بندی ، اهداف آموزشی در سه حیطه شناختی ، عاطفی و روانی حرکت قرار می گیرند . اهدافی که در حیطه شناختی قرار می گیرند ، مربوط به محتواهایی است که عمدتاً جنبه تئوری داشته و یادگیری آنها مستلزم فعالیتهای صرفاً ذهنی و عقلانی است مانند محتوای دروسی نظیرریاضی .

در حیطه عاطفی آن دسته از اهداف قرار دارند که محتواهای مربوط به آنها به منظور ایجاد تغییر در نگرش افراد بکار می روند ؛ نظیر محتوای دروسی مانند بینش دینی و اخلاق .

اهداف حیطه روانی حرکتی مربوط به محتواهایی است که به منظور اموزش مهارتها مورد استفاده قرار می گیرند .

اصولا تحلیل محتوای دوره آموزشی

یکی دیگر از مراحل الگوی طراحی الگوی طراحی منظم آموزشی ، شرایط است که جز آن به صورت زیر تقسیم می شوند :

۱- تجارب یادگیری : فعالیتهای آموزشی هستند که توسط فراگیران در راه دستیابی به اهداف آموزشی صورت می گیرد .

۲-گروههای تدریس و یادگیری .

۳- شیوه های تدریس .

آموزش چگونه به ارتقاء مهارت ها کمک می کند؟
سازمان خود را به بهترین نحو ممکن مدیریت کنید
رویای کاریتان را با دیگران شریک شوید!
عمر و کارآمدی کامپیوترتان را اینگونه بالا ببرید!

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code