بلیط هواپیما

اولین قدم در مدیریت هدف گذاری، برنامه ریزی است

برنامه ریزی فراگرد تعیین و تعریف هدف های سازمان و پیش بینی و تدارک دقیق اقدامات و وسایلی است که آن هدفها را محقق می سازند.

اقدامات و وسایل مذکور عبارتند از : پیش بینی روش ها ،زمان ،مکان ،منابع و افراد حاصل نهایی این فعالیتها فراهم شدن برنامه ای است که راهنمای اعمال و فعالیت های اعضای سازمان قرار می گیرد. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
نقش مدیریت در رسیدن به اهداف سازمان
سازمان خود را به بهترین نحو ممکن مدیریت کنید
برنامه ریزی

برخی از صاحب نظران مدیریت هدف گذاری را مقدم بر برنامه ریزی می دانند و برخی دیگر برنامه ریزی را به معنای وسیع شامل تعیین هدف ، خط مشی و پیش بینی و تدارک وسایل  وامکانات تلقی می کنند طبقه بندی به هر صورت که باشد هدف گذاری و برنامه ریزی از جوانب مهم کار مدیریت به شمار می رود هر مدیری موظف است برنامه ریزی کند ولی نوع و وسعت آن با توجه به میزان اختیار مدیر و ماهیت کار سازمانی تغییر می کند .

فراگرد برنامه ریزی

۱-هدف گذاری : تعیین هدف ها و اولویت آنها

۲- پیش نگری : بررسی و پیش بینی منابع و امکانات لازم برای تحقق هدفها

۳- بودجه بندی : تشخیص فعالیت ها و اقدامات لازم برای تحقق هدفها

۴- سیاست گذاری : تعیین خط مشی ها ،روش ها و ملاک های عملیات

هدف و اهمیت آن

هدف نتیجه مطلوبی است که رفتار سازمانی در جهت آن هدایت می شود در شرایط و موقعیت هایی که مدیریت اعمال می شود همیشه مجموعه ای از نتایج مطلوب وجود دارد که مسیر و جهت فعالیت ها را معین می کند .هدفها نه فقط جهت و نتیجه رفتار اعضای سازمان را معین می کنند بلکه در صورت جذابیت انگیزه تحقق خود را در آنان بوجود می آورند امور برنامه ریزی کنترل و ارزشیابی مستقیما از هدف ها تاثیر می پذیرند کاربرد دیگر هدف استفاده از آن برای ارزشیابی تغییر است امروزه تغییر ضرورت دوام کارو فعالیت هر سازمانی است.

هدف های لفظی و واقعی

محک یک هدف واقعی تاثیر آن بر خط مشی ، روابط و عملیات سازمانی یا به طور کلی بر رفتار افراد سازمان است عبارات و اظهاراتی که چیستی هدفها را بیان می کنند هدف های لفظی نامیده می شوند نتایجی که رفتار عملا در جهت آنها هدایت می شود هدفهای واقعی را تشکیل می دهند.

ملاک های تعیین هدف

  • هدفها باید سنجش پذیر باشند.
  • هدفها باید دست یافتنی باشند.
  • هدفها باید پذیرفتنی باشند .
  • هدفها باید همخوانی و توافق داشته باشند.
  • هزینه فرصت .
توافق هتل ساز آلمانی برای ساخت ۱۰ هتل در ایران
توافق هتل ساز آلمانی برای ساخت ۱۰ هتل در ایران
با این روش ها مسیر خود مدیریتی را برای خود آسان سازید
با این روش ها مسیر خود مدیریتی را برای خود آسان سازید
تکنیک های فروشندگی حرفه ای و ویژگی های فروشندگان موفق
تکنیک های فروشندگی حرفه ای و ویژگی های فروشندگان موفق
پولدارهای صنعت توریسم
پولدارهای صنعت توریسم