نحوه ی مدیریت و صرفه جویی در هزینه های کیفیت

یکی از تئوری های اصلی TQM این است که بهتر است قبل از وقوع حادثه چاره اندیشی کنید. اگر نواقص با یک سیستم موثر پیشگیری شود، ضایعات کاهش می یابد، هزینه ها کمتر می شود و فروشها را می توان با کاهش قیمت افزایش داده و بهره بیشتری را با حفظ قیمت ها در سطحی ثابت تولید کرد. کیفیت نباید بعنوان یک تعئوری مطلق بعنوان یک ابزار ارزشمند در مدیریت شرکت شما در نظر گرفته شود. در ادامه با الی گشت همراه باشید.

مطالب مرتبط:
زمان خود را چطور مدیریت کنیم؟
از شخصیت و اثرگذاری آن بر مدیریت بشنوید
مدیریت هزینه

هزینه کیفیت تنها هزینه نظارت  بررسی مواد نمی باشد. این شامل کل هزینه می باشد. هزینه های کیفیت همیشه بخاطر تولید بر نمی باشند بلکه می توان آن را با تخصیص های اولیه یا انتظارات مشتری که با توجه به ظرفیت های تولید غیر منطقی است بوجود آورد. هزینه کیفیت ضعیف برای تجارت انگلستان بین ۵ تا ۲۵% برگشت ارزیابی شده است در میانگین ۱۵% از برگشت این می تواند بیشتر از بهره شما باشد. این هزینه ها قابل پیشگیری بوده و شما برای کاهش آنها در شش ماه گذشته چه کاری انجام داده اید. در اینجا برای چند ثانیه مکث کنیدو فکر کنید اگر شما می توانستید نیمی ز فرصت گذشته را به خط زیربنایی اضافه کنید چه اتفاقی می افتاد. ای می تواند یک افزایش حداثل ۵۰% در بهره های شما را ایجاد کند و اگر این رضایت شما را جلب نمی کرد، سریعتر حرکت می کردید. یک محاسبه ساده برای شرکت شما، بزگری احتمالی از هزینه ها و چرایی خواندن آنها را نشان خواهد داد.

این برای تقسیم هزینه های کیفیت به سه زمینه مجزا یعنی پیشگیری، ارزیابی و نقص (PFA) عمومیت دارد. بعنوان یک قانون تنها ۵۰ درصد هزینه ها در پیشگیری صرف می شوند و ۹۵ درصد هزینه های کیفیت صرف نقص و ارزیابی می شوند. این هزینه های پیشگیری و نقص چیزی را به ارزش محصول اضافه نم یکند و می توان بعنوان یک پول دارای روند نزولی در نظر گرفت تحقیقات نشان داده اند که افزایش پول صرف شده برای پیشگیری می تواند هزینه کیفیت کل را بین ۳۰ و ۵۰ درصد کاهش دهد. این می تواند با افزودن تقریباً ۵۰% به مقدار بهره همتراز باشد یعنی این یک سرمایه گذاری بسیار بزرگتر است.

چه نوع هزینه هایی باید بعنوان هزینه های کیفیت در نظر گرفته شوند؟ یک قطع متعارف از هزینه های کیفیت به صورت زیر می باشد:

هزینه های نقص (شکست):

 • ماده تفکیک درونی، سربارکار، دسته بندی، تولید انتخابی و زمان نزول
 • اشتباهات و کاستی های بیرونی، نظارتها، سود در صورتحسابهای پرداخت نشده، هزینه های بازیابی محصول
 • فروش های ناملموس از طریق تاخیرها در تولید و شهرت بد.

هزینه های بازبینی

 • نظارت در حال جریان، در فرآیند و نهایی
 • تجهزات آزمون
 • بررسی ویژه
 • سرباره های کنترل کیفیت کلی

هزینه های پیشگیری

 • طرح های کیفیت
 • منبع یابی از طریق عرضه کنندگان کیفیت
 • روام طرح
 • ذخیره سازی
 • بسته بندی
 • آموزش کیفیت به پرسنل
روند سفرهای تجاری در سال ۲۰۱۶
روند سفرهای تجاری در سال ۲۰۱۶
۶ تغییر در فروش تا سال ۲۰۲۴
۶ تغییر در فروش تا سال ۲۰۲۴
روندهای جدید در سفرهای تشویقی
روندهای جدید در سفرهای تشویقی
درس‌ هایی از غول‌های دنیای فناوری
درس‌ هایی از غول‌های دنیای فناوری

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code