در آمستردام هلند چه خبر است؟ + ویدیو

در آمستردام به رویای خود برسید

حتما سفر به این بهشت اروپایی یعنی آمستردام، شما را هم وسوسه کرده است. از آرامش و طبیعت مثال زدنی تا تفریحات و سرگرمی های متنوعش، همه و همه شما را به این شهر تاریخی می کشاند. آمستردام با جمعیت یک میلیونی خود، در غرب هلند قرار گرفته است. نیمی از این جمعیت را ۱۵۰ ملیت مختلف تشکیل داده اند. هسته ی اصلی این شهر به دوران قرون وسطی بر می گردد، که در قرن شانزدم با توسعه ی آن به مهمترین بندر اروپا تبدیل شد. شیفول، یکی از پرترافیک ترین فرودگاه های جهان هم در این شهر قرار دارد. در ادامه با الی گشت همراه باشید تا سوار بر قایق نگاهی به این شهر دیدنی بیندازیم.

هنر دوستان زیادی از گوشه کنار جهان به این شهر آمده تا از معماری زیبای آن الهام گرفته و گشت گذاری در موزه ها و گالری های متنوعش داشته باشند. آمستردام، این شهر رویایی، مملوء از گنجینه های هنری مختلفی از شاخص ترین هنرمندان جهان مانند ون گوگ و ورمیر است.

آمســتردام را مــی تــوان دوچرخــه دوســت تریــن شــهر دنیــا نامیــد. حــدود ۵۰ درصــد از حمــل و نقــل شــهری در آمســتردام بــا دوچرخــه صــورت مــی گیــرد. همچنیــن تعــداد دوچرخــه هــا در ایــن پایتخــت اروپایــی از تعــداد خودروهــا بیشــتر اســت.

قصر سلطنتی آمستردام، از باشکوه ترین قصرهای دنیا
قصر سلطنتی آمستردام، از باشکوه ترین قصرهای دنیا
معرفی هتل اسلوتانیا آمستردام | ۳ ستاره
معرفی هتل اسلوتانیا آمستردام | ۳ ستاره
از آمستردام سوغاتی چه بخریم؟
از آمستردام سوغاتی چه بخریم؟
ذوق دیدن این فیلم از آمستردام را در خود نکشید!
ذوق دیدن این فیلم از آمستردام را در خود نکشید!

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code