ترکیب اقیانوس و زندگی مدرنیته در ریودوژانیرو + ویدئو

سفر به قلب ریودوژانیرو

در ریودوژانیرو زندگی روزمره ی مردم با  دنیایی از زیبایی ها ادغام شده است، پس با الی گشت همراه باشید.

ترکیب اقیانوس و زندگی مدرنیته در ریودوژانیرو + ویدئو

ترکیب اقیانوس و زندگی مدرنیته در ریودوژانیرو + ویدئو

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code