عبور از رودخانه | عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس امروز نشنال جئوگرافیک یک اورانگوتان نر را در پارک ملی Tanjung Puting نشان می‌دهد که مشغول عبور از رودخانه است. عکاس این تصویر، Jayaprakash Joghee Bojan، مجبور بود تا نیمه بدن در آب برود تا این عکس را بگیرد. او می‌گوید که اورانگوتان ها معمولاً‌ از ورود به آب اجتناب می‌کنند. بخصوص در شرایط این‌چنینی که احتمال وجود تمساح در آب وجود دارد. افزایش روغن پالم و نخل پالمی باعث شده که سکونت‌گاه این حیوانات نابود شود و این موجودات باهوش هم در چنین شرایطی می‌دانند که باید سکونت‌گاه خود را تغییر دهند. بنابراین این اورانگوتان مجبور شده برای بقای خود حتی وارد آب هم شود.

عبور از رودخانه
در کجا پرندگان زیبا و کمیاب ببینیم؟
ایرانگردی، تالاب میقان
پارک ملی کوری بوری در تایلند
باورش سخت است اما این گیاهان عجیب وجود دارند!

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code