لذت دیدن شهر پاریس از بالای برج ایفل + ویدئو

تا حالا برج ایفل را از نزدیک دیده اید؟

با الی گشت سری به برج ایفل زده و مناظر اطراف را بهتر از همیشه ببینید.

برج ایفل

لذت دیدن شهر پاریس از بالای برج ایفل + ویدئو

لذت دیدن شهر پاریس از بالای برج ایفل + ویدئو

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code