بلیط هواپیما

مزایای اعطای نمایندگی در صنعت هتلداری

هتل

روند صنعت هتل داری و اقامت از تأسیسات با مالکیت و مدیریتی شخصی تا هتل های زنجیره ای، که هر روز بزرگ تر و بزرگ تر می شوند، در نوسان بوده است. علاوه بر این، گروه های مرجع یا انجمن های دواطلبانه نیز در صنعت شرکت دارند. در هر صورت، هم گروه هتل های زنجیره ای و هم هتل های مستقل به این نتیجه رسیده اند که سودآوری در همکاری با دیگر هتل هاست.روند ادغام و فراگرفتن از یک دیگر ادامه خواهد داشت. زیرا هتل های زنجیره ای این ظرفیت را دارند که بهره وری خود را افزایش دهند. علاوه براین، ادغام و تشکیل مجموعه هتل های بزرگ مزایای فراوانی دارد. هتل های زنجیره ای می توانند بصورت اثربخش تری از برنامه های آموزشی و برنامه های گزینش کارکنان و وسایل اصلی با چیدمان متنوع و تبلیغات و قیمت گذاری و فناوری و بازاریابی و غیره استفاده کنند.

آنچه در یک هتل مثمر ثمر است در زنجیره هتل ها نیز مفید خواهد بود. یکی از مزایای گروههای مرجع این است که اعضای آن بدون اینکه در زنجیره هتل ها عضویت بیابند می توانند از مزایای بازاریابی بهره مند شوند.

اعطای نمایندگی نیز در صنعت هتل داری و اقامت رواج خاصی پیدا کرده است و نفوذ زیادی در بازار داشته است. به هرحال، اعطای نمایندگی گزارش های ترکیبی را ارائه می دهد. بسیاری از مدیران بر این نظرند که نظارت بر اعطای نمایندگی و حفظ کیفیت مد نظر تبلیغات زنجیره ای و استانداردهای آن دشوار است. بنابراین بسیاری از هتل های زنجیره ای برای کسب اطمینان از اینکه مدیرت سطح کیفی مورد نظر را حفظ خواهد کرد، نمایندگی می خرند. در سایر موارد، شرکتها با سرعت و هم جهت با نمایندگی در حرکت اند؛ چرا که می توانند  نقدینگی خود را حفظ کنند و آن را با استفاده از اعطای نمایندگی بسط دهند. علاوه بر این، اعطای نمایندگی که با سرمایه گذاری شرکت انجام شده باشد، قابلیت بیشتری برای موفقیت خواهد داشت.

کسانی که از اعطای نمایندگی استفاده می کنند این مزیت را دارند که از یک « نام » شناخته شده و دانش و مشاوره و کمک اپراتورهای تایید شده بهره مند می شوند. علاوه بر این، نمایندگی برندی که دارای تصویر و شهرتی خوب باشد، مزایای بسیار زیادی دارد. بسیاری از شرکت هایی که در حوزه اعطای نمایندگی به فعالیت می پردازند، مالکیت واحد های نمایندگی را نیز برعهده دارند. پیش بینی می شود با رشد و بلوغ این صنعت، اعطای نمایندگی کاهش می یابد و متعاقب آن هتل های زنجیره ای می توانند بر دارایی ها و فعالیت ها و همچنین کیفیت مد نظر خود بیشتر نظارت کنند و افزایش رقابت و تسهیلات پیشرفته شرایط را برای توسعه فراهم می آورد.

یکی از روندهایی که در صنعت اقامت دیده می شود. این است که تاسیسات و هتل های بزرگ تر تحت قراردادهای مدیریتی بفعالیت خواهند پرداخت. سرمایه گذارانی همچون شرکت های بیمه هتل هایی گوناگون را می خرند و آنها را به هتل های زنجیره ای یا هتل هایی با مدیریت مستقل تبدیل می کنند (فرایندی که هم برای مالک و هم برای مدیریت مزایای زیادی بهمراه دارد) صاحب هتل دارای منابع مالی است و مدیریت شهرت و تجربه مدیریت سود آور را داراست. سایر روندهای موجود عبارتند از افزایش استفاده از سیستم های ذخیره مرکزی و تاکید بر خدمات و استفاده از روشهای مدیریتی است.

معرفی هتل تانگو استانبول | ۴ ستاره
معرفی هتل تانگو استانبول | ۴ ستاره
معرفی هتل پارک تون ساسکاتون | ۳ ستاره
معرفی هتل پارک تون ساسکاتون | ۳ ستاره
معرفی هتل ۵ ستاره حیات ریجنسی در نیس
معرفی هتل ۵ ستاره حیات ریجنسی در نیس
معرفی هتل ۵ ستاره سری پاسیفیک در کوالالامپور
معرفی هتل ۵ ستاره سری پاسیفیک در کوالالامپور