خانه اخباراخبار الی گشت آب و هوای کوش آداسی در عید چگونه است؟