این دشت های ابریشمی را در جای دیگری نمی بینید!

دشت های ابریشمی

در مرکز اروپا منطقه ای به اسم «موراویا» وجود دارد که امروز متعلق به کشور چک است. چیزی که این منطقه را خاص و متمایز کرده دشت های سرسبزی است که نمونه آن در دنیا بینظیر است. در این منطقه دشت هایی سرسبز با چمن زارهایی نرم و روان می بینید که در سراسر آن ها پستی ها و بلندنی هایی تماشایی و حیواناتی مثل خرگوش و گوزن و … به چشم می خورند. این منطقه به غیر از زیبایی وصف ناپذیر سنت ، فرهنگ و معماری خاص دارد که بازدید از آن را لذت بخش تر می کند. در ادامه الی گشت را با عکس هایی خیال انگیز از این دشت های ابریشمی همراهی کنید.

دشت های ابریشمی
دشت های مخملی
دشت های اروپا
دشت های سرسبز
دشت های اروپا
دشت های سبز
چمنزارهای دشت اروپا
دشت های مرکز اروپا

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد