خانه اخباراخبار الی گشت بازار لیدیز، بازاری ارزان در هنگ کنگ