خانه دریاچه چیتگر، محلی برای تفریح و آرامش در پایتخت