زندگی با زباله ها | عکس روز نشنال جئوگرافیک

در داکا، بنگلادش، کودکی در محل دفن زباله‌ ها بازی می کند. اگرچه این کشور تلاش زیادی را برای کاهش نرخ فقر به کار بسته است، ولی بیش از یک سوم جمعیت آن زیر خط فقر قرار دارند. در این کشور،‌ گاهی فقیرترین محله های فقرنشین و محل های دفن زباله تبدیل به محل بازی کودکان می شوند. نشنال جئوگرافیک این تصویر را زندگی با زباله ها نامیده است.

زندگی با زباله ها

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code