ساختمانی که در هنگام باران، آهنگ می زند! + تصویر

این ساختمان در هنگام بارندگی موسیقی می نوازد

در شهر درسدن آلمان ساختمانی هست که وقتی هوا ابری می شود و باران می بارد آهنگ می زند! برای همین گردشگران زیادی خودشان را در باد و باران به جلوی این ساختمان می رسانند تا این موسیقی گوش نواز را بشنوند. سیستم پیچیده ی ناودان های این ساختمان طوری است که در هنگام بارندگی کل این ساختمان رنگی و زیبا را به ابزار موسیقی تبدیل می کند. این خانه بخشی از پروژه ی عناصر حیات است که در آلمان ساخته شده و توریست های زیادی را جذب می کند. برای دیدن عکس های ساختمان آهنگ در ادامه الی گشت را همراهی کنید.

خانه آهنگ
خانه ای در آلمان
ساختمان آهنگ در آلمان
منمای ساختمان
نمایی دیدنی
ساختمان آب رنگ آلمان
ساختمان زیبای آلمان
ساختمان آبی
ساختمان موزیک

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code