بلیط هواپیما

موج زمستانی |‌ تصویر روز نشنال جئوگرافیک

تصویر امروز نشنال جئوگرافیک یک موج زمستانی را نشان می دهد که به یک فانوس دریایی در کنار پورتو، پرتغال برخورد کرده است. عکاس این تصویر در نزدیکی همین منطقه زندگی می کند و بیان کرده که روزی که برای گرفتن این عکس بیرون رفته بود، می دانسته که دنبال چه چیزی است. «من در موقعیتی خیلی حساس بودم. چون اگر جلوتر می رفتم وارد محدوده خطر می شدم. مجبور بودم مدتی صبر کنم تا موج مورد نظر برسد. اما مطمئن بودم که این موج می رسد!»

زوزه کشیدن یک کایوت – عکس روز نشنال جئوگرافیک
زوزه کشیدن یک کایوت – عکس روز نشنال جئوگرافیک
بهترین عکس های گردشگری سال ۲۰۱۶ کدامها هستند؟(بخش اول)
بهترین عکس های گردشگری سال ۲۰۱۶ کدامها هستند؟(بخش اول)
آشنا شدن | عکس روز نشنال جئوگرافیک
آشنا شدن | عکس روز نشنال جئوگرافیک
تصاویر دیدنی از مرز کشورها
تصاویر دیدنی از مرز کشورها