موج زمستانی |‌ تصویر روز نشنال جئوگرافیک

تصویر امروز نشنال جئوگرافیک یک موج زمستانی را نشان می دهد که به یک فانوس دریایی در کنار پورتو، پرتغال برخورد کرده است. عکاس این تصویر در نزدیکی همین منطقه زندگی می کند و بیان کرده که روزی که برای گرفتن این عکس بیرون رفته بود، می دانسته که دنبال چه چیزی است. «من در موقعیتی خیلی حساس بودم. چون اگر جلوتر می رفتم وارد محدوده خطر می شدم. مجبور بودم مدتی صبر کنم تا موج مورد نظر برسد. اما مطمئن بودم که این موج می رسد!»

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code