دنیای جالب پنگوئن های قطب جنوب + تصویر

پنگوئن های قطب جنوب

پنگوئن ها فقط در قطب جنوب زندگی می کنند و معلوم نیست که چرا سرزمینی به این سردی را برای زندگی و تولیدمثل انتخاب کرده اند! تماشای این پرندگان دوست داشتنی و باهوش بسیار لذتبخش است مخصوصا وقتی که آن ها را در زندگی جمعی در کنار دیگر پنگوئن ها می بینیم از اینکه چقدر با هم در هماهنگی هستند تعجب می کنیم. در قطب جنوب و جنوب جورجیا یک عکاس آمریکایی که سالیان سال از این حیوانات دوست داشتنی عکس های جذاب می انداخت تصمیم گرفته تا تعدادی از بهترین عکس هایش را منتشر کند. الی گشت را همراهی کنید تا عکس های جذاب پنگوئن های قطب جنوب را ببینید.

پنگوئن
پنگوئن تنها
پنگوئن های قطب
دسته ای از پنگوئن ها
پنگوئن قطب جنوب
دو پنگوئن
دسته ای از پنگوئن ها
پنگوئن های دوست داشتنی
بچه پنگوئن
دو پنگوئن
سه پنگوئن

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code