چوب های بُخور | عکس روز نشنال جئوگرافیک

تصویر امروز نشنال جئوگرافیک زنی را در یکی از استان های جنوبی ویتنام به نام Tay Ninh نشان می‌دهد که مشغول خشک کردن چوب های بخور است. چوب های بخور به چوب هایی با ترکیبات آروماتیک گیاهی یا حیوانی گفته می‌شود که بعد از سوختن از خود بوی معطر تولید میکنند که ناشی شده از دود آنها بر اثر سوختن است. به منظور اینکه این چوب ها تاب برندارند و خراب نشوند،‌ آن ها باید دما و رطوبت آن را مدام کنترل کنند و هر چند دقیقه چوب ها را بچرخانند.

نشنال جئوگرافیک

نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد

code